Utendørsselskapene Clear Channel og JCDecaux nyter godt av investeringsvillige mediebyråer som satser på utendørskanalen.

For de ferske årstallene til Mediebyråforeningen viser at utendørs som kanal vokste med nesten ti prosent i fjor og fikk en omsetning på nesten 450 millioner kroner.

Utendørs er dermed kun slått av internett og kino på veksten sammenlignet med for to år siden. I forbindelse med Kampanjes «Media Business»-konferanse i august i 2016 la PWC frem en rapport som spådde utendørs, og spesielt digitale utendørsflater, som en av vekstvinnerne frem mot 2020.

Les også om de ferske 2016-tallene: Kjøpte reklame for ni milliarder: - Voldsom innspurt i markedet

Markedsdirektør i JCDecaux, Jo-Øystein Slinde, sier det er god fart i markedet for utendørsannonsering godt hjulpet av den store dagligvarekrigen som pågår for  tiden.

- Som en følge av den økte etterspørselen har JCDecaux de siste årene bygget ut sitt digitale nettverk kraftig. Vår digitale omsetning økte med over 30 prosent i 2016. Parallelt med at vi bygger ut kapasiteten, jobber vi også hardt for å gjøre digitale utendørskampanjer enda mer dynamiske. I betydningen mer relevante, mer direkte og dermed mer effektive mot den aktuelle målgruppen, sier Slinde.

- Bidro til økt trafikk
I Skandinavia forventer PWC at omsetningen fra annonsering via digitale utendørsflater skal ha en årlig økning på 12 prosent frem til 2020.

Slinde sier nye reklameformater som blant annet det JCDecaux kaller SmartContent er med å løfte markedet. SOS Barnebyer var en av de første til å ta dette i bruk i Norge i forbindelse med sin juleaksjon.

- JCDecaux og utendørs ble valgt fordi det var viktig for oss å treffe med tyngde mot et stort publikum. Det å være fysisk til stede der folk oppholder seg, bidro også til at vi kom gjennom med budskapet i en travel førjulstid. Synligheten vi fikk gjennom utendørskampanjen bidro til økt trafikk på nettsidene våre. Oslo S var en perfekt arena for å nå ut med dette budskapet, sier Ellen Schau i SOS Barnebyer.

Konseptet «Hjem til jul» var det DDB Oslo som stod bak, og målet var å gi 3000 omsorgsløse barn, altså barn som står i umiddelbar fare for å miste omsorgen fra foreldre eller andre voksne - et trygt hjem innen jul. Resultat ble at 3400 barn fikk et julehjem med SOS Barnebyer. 

Vokser utendørs:

Utendørsselskapet JCDecaux og markedsdirektør Jo-Øystein Slinde kan skilte med vekst på omsetningen i fjor. - Vår digitale omsetning økte med over 30 prosent i 2016, sier han.

Kino økte reklameomsetningen med 46,3 prosent til 92,1 millioner kroner i fjor og ble altså en av vekstvinnerne i 2016. 

De digitale kanalene vokser også kraftig, drevet av sosiale medier og programmatiske kjøp. Direktekjøp av bannerannonser fortsetter å falle betydelig.

Her er mediebyråenes omsetning for desember 2016 isolert sammenlignet med samme måned i 2015:

Kanal  Desember 2016   Desember 2015  Endring i prosent
 Internett  257.643  186.357  + 38,3
 - Display    69.110    78.036  - 11,4
 - Mobil   22.433   18.584  + 20,7
 - Progr.   46.116   31.030  + 48,6
 - Sosiale
  45.677   19.020  + 140,1
 - Søk   56.597   36.659  + 54,3
 - Video   17.710     3.028  + 484,8
 Tv   236.978   191.555  + 23,7
 Radio      21.909     19.045  + 15,0
 Kino        7.565       5.778  + 30,9
 Utendørs      38.127     22.061  + 72,8
 Dagspresse      75.501     65.268  + 15,7
 Ukepresse        7.556       8.295  - 8,9
 Fagpresse        1.919       1.761  + 9,0
 DM      58.187   67.934  - 14,3
 Andre medier         5.992      8.194  - 26,9
 Totalt    711.377
    576.248
 + 23,4

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.

Her er mediebyråenes omsetning for januar-desember 2016 sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal  Januar-desember 2016   Januar-desember 2015  Endring i prosent
 Internett     2.985.084   2.652.107  + 12,6 %
 - Display        832.974   1.067.760   - 22,0 %
 - Mobil        267.515      322.111  - 16,9 %
 - Progr.        693.962      408.162  + 70,0 %
 - Sosiale
       471.669      274.876  + 71,6 % 
 - Søk        470.243        391.037  + 20,3 %
 - Video        248.721        188.161  + 32,2 %
 Tv     3.506 982         3.401.334  + 3,1 %
 Radio        383.002        405.182  - 5,5 %
 Kino          92.164           63.008  + 46,3 %
 Utendørs        447.468        407.854  + 9,7 %
 Dagspresse        730.132         944 152  - 22,7 %
 Ukepresse        128.138         151.563  - 15,5 %
 Fagpresse          29.396           33.720  - 12,8 %
 DM        789.764         935.973      - 15,6 %
 Andre medier          75.969           107.686     - 29,5 %
 Totalt  9.168.099  9.102.579  + 0,7 %

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.