I vår raste saken mellom over 500 tidligere elever ved Westerdals og reklameskolen, og det ente med at de tidligere elevene gikk til søksmål mot skolen. I dag ble det kjent at dagens Westerdals-eier Anthon B. Nilsen har undertegnet en avtale om å selge Westerdals ACT til Høyskolen Christiania.

Les også: Selger Westerdals til Høyskolen Kristiana

Erling Løken Andersen representerer de 520-530 tidligere Westerdals-elevene og har følgende kommentar til salget:

- Det er jo litt tidlig for oss å si noe om hva dette kan bety for vårt søksmål, men vårt søksmål fortsetter uavhengig av hvem eierne måtte være, sier Løken Andersen til Kampanje.

- Tror du dette kan bety at det blir vanskeligere å få pengene tilbake for de du representerer?

- Nei, det kan jeg ikke se for meg. Jeg ser frem til rettssaken tidlig på nyåret og føler at vi har en god sak, sier han.

Det er ingen dialog mellom Westerdals og de tidligere studentene om saken, men det er dialog mellom partene og retten for å finne dato for rettssaken.

- Kommer dere til å ta kontakt med Høyskolen i forbindelse med søksmålet?

- Nei, vi legger til grunn at Westerdals må gjøre en eventuell kjøper oppmerksom på risikoen ved søksmålet og de økonomiske forpliktelsene som følger med et kjøp. Man må jo anta at temaet har vært oppe på agendaen og at Høyskolen er klar over risikoen, sier han.

På spørsmål om tvistesakene med departementet og elevene har utløst salget av skolen, svarer eierselskapet Anthon B. Nilsen Utdanning slik:

- Nei, det har ikke noe med å gjøre, de sakene har røtter i historien og ligger der helt uavhengig av denne vurderingen. Sakene følger skolen og ny eier vil eventuelt forholde seg til det. Disse sakene har ingen direkte innflytelse på salget.

Les mer: Avviser at Westerdals-bråket utløser skolesalg