– Styret i høyskolen Westerdals Oslo ACT har besluttet at høyskolen ønsker en rettslig prøving av rettmessigheten av kravene fra KD, sier rektor Tine Widerøe i en pressemelding fra Westerdals.

Kunnskapsdepartementet vedtok 6. september å kreve tilbake nærmere 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble utbetalt til den tidligere skolen Westerdals School of Communication (WSoC) i perioden 2002-2012.

Kravet er rettet mot høyskolen Westerdals Oslo ACT, som etter fusjoner i 2012 og 2014 utgjør den juridiske arvtakeren etter WSoC.

Etter å ha vurdert vedtaket grundig i samråd med høyskolens juridiske rådgivere, har styret i Westerdals Oslo ACT besluttet at høyskolen ønsker en rettslig prøving av rettmessigheten av kravene og har besluttet å la saken gå for retten.

- Vårt ansvar er å sikre at Westerdals Oslo ACT ikke blir påført kostnader høyskolen ikke skal ha, og vi ser frem til at en uavhengig instans avgjør disse spørsmålene. Departementet er varslet om vår avgjørelse, sier rektor Tine Widerøe.

Det gjeldende kravet fra Kunnskapsdepartementet er knyttet til statstilskudd til Film- og tv-tilbudet for perioden 2004 til 2012 og statstilskudd til tilbudet i Studio 3D for perioden 2008 til 2012, samt tidligere tilbud i Scenografi og event for perioden 2008 til 2011.

Skolens forløper, Westerdals School of Communications (WSoC), skal ha gitt myndighetene uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend i årene 2002 til 2012. Kunnskapsdepartementet anmeldte den private høyskolen Westerdals Oslo ACT og krever totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt.

Departementet mener også en transaksjon på over 100 millioner kroner fra Westerdals og to andre skoler i Anthon B Nilsen-konsernet var ulovlig, men har ikke anmeldt forholdet siden pengene er tilbakebetalt.

Drøyt 500 tidligere elever ved Westerdals krever totalt 31,2 millioner fra privatskolen. De mener de har betalt for mye skolepenger og vil ha pengene tilbake. Stevningen ble levert Oslo tingrett mandag 19. september.