Glenn Myklebust, administrerende direktør i Mindshare, har valgt å melde Mindshare ut av Mediebyråforeningen (MBF).

- Mediebyråbransjen er inne i en betydelig omstillingsperiode. Vi merker endringer i annonsørenes behov og ønsker om både tjenester, prismodeller og samarbeidsmodeller.  I lys av dette mener vi det er avgjørende at vi som mediebyrå tør å utfordre vår egen rolle, og også hvordan vi kan bruke våre evner og kompetanse for å hjelpe våre kunder i jakten på vekst og økt konkurransekraft i tiden fremover, sier Myklebust i en pressemelding.

Han går langt i å avskrive foreningen som et viktig arena for mediebyråene i dag.

- Mediebyråforeningen har vært et viktig fora for bransjerelaterte og mediefaglige diskusjoner. Mindshare støtter tanken om en sterk og drivende bransjeforening, men den siste tidens bransjeutvikling har gitt stadig mer uklare grenser mellom ulike typer byråer og deres roller. Vi mener markedsføringsbransjen trenger sterke og tydelige stemmer som kan lede an i den utviklingen vi er inne i, og mener derfor at tiden er inne også for bransjeforeningene til å utfordre sin egen rolle, skriver Mindshare i meldingen.

- Foreningens fokus blir for snevert
Overfor Kampanje utdyper Myklebust beslutningen om å melde Mindshare ut av foreningen.

- Jeg er relativt ny i mediebyråbransjen og har ikke lang fartstid i Mediebyråforeningen, så jeg skal være ydmyk nok til å si at jeg ikke har med meg all historien og erfaringen som mange andre i foreningen har. Men jeg synes utviklingen vi står midt oppe i nå gjør at Mediebyråforeningens fokus blir for snevert. I Mindshare utfordrer vi oss selv og vår rolle i disse dager fordi konkurransen fra andre aktører blir stadig tøffere. Vi ønsker å bli mer relevante for våre kunder, sier han til Kampanje.

- Dere sier at også Mediebyråforeningen må utfordre seg selv. Hva legger du i det?

- Ja, også bransjeforeningen må utfordre seg selv. Jeg mener generelt at vi trenger et møtested hvor man diskuterer det som også skjer utenfor den tradisjonelle mediebyråbransjen og jobber med hvordan vi best kan imøtekomme kundenes behov. Det er viktigere for meg enn reklamestatistikk og andre ting som Mediebyråforeningen fokuserer på.

- Har reist problemstillingen tidligere
- Har dere tatt opp dette med foreningen og dens medlemmer før dere valgte å melde dere ut?

- Jeg ikke vært veldig involvert i foreningen, men jeg har reist problemstillingen overfor foreningen tidligere, uten at det skjedde noe mer. Jeg håper uansett dette kan stimulere til en debatt om foreningens rolle og betydning, svarer Mindshare-sjefen.

- Ønsker dere en mer moderne forening?

- Ja, det har jeg også kommunisert til foreningen, og vi vil gjerne være med å diskutere dette videre. Vi tror på at byråbransjen trenger et forum hvor man kan drøfte faglige spørsmål og bransjens muligheter. For eksempel: Hvordan kan markedsføringsbyråer møte kundenes fremtidige behov og utfordringer? Dette er en diskusjon vi vil engasjere oss aktivt i, sier Myklebust.

Vil ha ny forening
- Skal det være en forening for alle typer byråer i medie- og kommunikasjonsbransjen?

- Det må vurderes. Jeg ønsker i alle fall en debatt om det.

- Vil dere ta initiativet til at det etableres en ny forening?

- Ja, selv om vi melder oss ut, så går det en stund før medlemskapet opphører. Jeg vil bruke den tiden til å diskutere dette med både foreningen og andre byråer.