2015-tallene til mediebyrået MEC viser en klar forbedring i forhold til 2014 på bunnlinjen, men trenden der byrået fortsetter å miste inntekter og omsetning er like tydelig som før. Byråinntektene endte på i underkant av 37 millioner kroner, mot rundt 42 millioner kroner i 2014. I 2011 var derimot byråinntekten på nærmere 77 millioner kroner.

Den gangen var omsetningen på 1,28 milliarder kroner, mens omsetningen i fjor var på 343 millioner kroner. På fem år har dermed det som en gang var blant landets aller største mediebyråer blitt en av de aller minste. 

- Nå har jeg vært i MEC i to år. Og som jeg har sagt tidligere; har de to årene vært mer krevende og spennende enn jeg så for meg da jeg startet.  Men jeg var klar over at det skulle bli krevende – å ta en jobb hvor man må gjøre endringer som skal posisjonere selskapet for den digitale fremtid, sier Bentzen i en kommentar til Kampanje.

Han ønsker i liten grad å kommentere tallene slik de var før han overtok roret for to år siden, men tror nok at man den gangen var litt for avhengig av noen få store tradisjonelle kunder og en  tradisjonell tenkning generelt.

- Jeg skal ikke uttale meg om tallene spesifikt i 2011. MEC har vært et ledende byrå og blant de største selskapene i volum siden det ble opprettet for 27 år siden, og har vært godt skodd innenfor det tradisjonelle landskapet, sier han.

I 2013-2014 mistet blant annet MEC Norgesgruppen, og opplevde et stort fall i omsetning.  Konsekvensene ble ekstremt tydelige på 2013 og 2014-tallene, da altså resultat før skatt endte på minus 6,8 millioner kroner. For 2015 ble tallene hyggeligere lesning med et resultat før skatt på minus 3,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på rundt 53 prosent. Etter at han tok over, har Martin Bentzen forsøkt å endre fokus fra tradisjonelle medier til nye satsingsområder.

- Det handler om å investere i de riktige talentene, den riktige kulturen og å gjøre oss skodd for de neste fem årene. Det er gass og brems samtidig. Og vi har måttet justere kostnadssiden da vi mistet kunder, samtidig som vi måtte få inn nye kunder.

Han legger ikke skjul på at antall ansatte har gått noe ned i perioden, uten at han ønsker å tallfeste dette.

- Ja, vi har måttet gå noe ned i antall ansatte, men det må også sees i sammenheng med at Group M i Norge samler noe kompetanse. Men det er færre ansatte i MEC enn i fjor, sier han, og legger til at det er 32 navn på MEC Norways lønningsliste i dag.

Satser på e-commerce
Det er spesielt innen e-commerce at MEC har satset under Bentzens ledelse.

- Innen e-commerce har vi klart å få inn flere kunder på listen over spennende samarbeidspartnere. Og innen handel har vi fått Steen & Strøm på kundelisten, samtidig som vi jobber tett med Anton sport. Det skjer mye og det kommer en del positive nyheter fra oss i løpet av høsten, sier han.

Det er den internasjonale byrågiganten WPP, som gjennom Group M er eier av MEC. Group M eier også mediebyråene Mindshare, Maxus og Mediacom, og i fjor ble de tre konkurrentene med felles eier, samlokalisert i Kongens gate i Oslo sentrum. Det har gitt en økonomisk gevinst.

- Vårt resultat må også sees i forhold til resten av gruppen. Vi har blitt flinkere til å jobbe sammen etter at vi ble samlokaliserte.  Vi gjør mer og mer «shared business». Vi deler for eksempel flere spesialister knyttet til programmatisk, forteller Bentzen.

- Hvor lang tid tror du det tar før tallene er svarte og ikke røde?

- Det mediebransjen etterspør i dag er annerledes enn for noen år siden. Jeg vil ikke spå akkurat når vi er i pluss, men det burde være innenfor om noen få år. MEC må jo snus til å bli et sunt drevet selskap. , og det tar vel fort noen år.

Les også: MEC-sjef: - Har vært mer krevende enn jeg så for meg

Her er alle tallene for MEC Norway i 2015. Alle tall i millioner kroner:

MEC NORWAY 2015 2014 Endring i %
Omsetning 343,1 447,2 -23,3
Driftsresultat 37 41,5 -10,8
Resultat før skatt -3,2 -6,8 53