Tidligere i år la EU-kommisjonen fram sine forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester, det såkalte AMT-direktivet.

Her foreslås det blant annet å slakke på reglene for produktplassering slik at produktene kan gis en mer fremtredende eksponering i programmene. Forbrukerombudet har lenge vært kritisk til produktplassering, siden det rokker ved lovprinsippet om at markedsføring tydelig skal fremstå som markedsføring.

- Produktplassering er vanskelig å identifisere og forstå for forbrukerne. En undersøkelse som Medietilsynet gjorde, viste at under halvparten fikk med seg merkingen av programmer som inneholder produktplassering. Én av to tv-seere har dermed blitt eksponert for markedsføring uten å være klar over det, sier Gry Nergård.

Kan bli mer reklame i beste sendetid
Det foreslås videre at dagens regel om maks 20 prosent reklame per klokketime byttes ut med et tak på hvor mye reklame som kan sendes per dag.

I praksis åpner dette for at kringkasterne kan legge store mengder reklame til tidspunktene hvor de vet at mange titter på. I tillegg foreslås det at nyhetssendinger og filmer kan avbrytes oftere av reklame enn i dag.

- Vi vet at forbrukere synes tv-reklame er irriterende. Mange velger heller reklamefrie alternativer som Netflix for å slippe avbruddene. I ei tid hvor lineær-tv møter stadig større konkurranse vil det derfor være ei kortsiktig løsning å pøse på med mer reklame, mener Nergård.

- Like regler for alle massemedier bør vurderes
Forbrukerombudet har tidligere, og også under denne høringen, etterlyst en mer helhetlig mediepolitikk.

I dag reguleres reklame i tv-sendinger og audiovisuelle bestillingstjenester av kringkastingsregelverket. Nettaviser, videodelingsplattformer, blogger og andre medier vurderes imidlertid etter det generelle forbudet mot skjult reklame i markedsføringsloven.

At det er helt egne regler for identifisering av reklame på tv, kan bidra til å gjøre reklamegjenkjenningen mer forvirrende og vanskelig for forbrukerne. Forbrukerombudet mener det er utfordrende også for mediene.

- Vi mener derfor det bør gjøres et større arbeid med regelverket om kommersiell kommunikasjon i massemedia fremfor å flikke på reglene for tv, som man gjør nå.