Et av Sveriges største og mestvinnende reklamebyråer Forsman & Bodenfors ble denne uken kjøpt opp av det internasjonale byrånettverket MDC Partner som blant annet eier det amerikanske reklamebyrået Crispin Porter + Bogusky og 72andSunny.

Les også: - Selger Sveriges største reklamebyrå

Prisen er ikke offentliggjort, men ifølge ulike medier i både USA og Sverige skal oppgjør skje gjennom både kontanter og aksjer i MDC Partners i en avtale om verdsetter Forsman & Bodenfors til over 500 millioner svenske kroner.

Leder av Norges største reklamebyrå, Kjetil Try, sier han synes det høres ut som om Forsman & Bodenfors har gjort en god avtale.

- Jeg uttaler meg kun på bakgrunn av det jeg har lest i mediene for jeg kjenner jo ikke denne transaksjonen. Men hvis det er riktig at prisen endte på 5-600 millioner kroner, så høres det ut som en OK pris, sier Try.

Try leser prisen dithen at det amerikanske nettverket har betalt en multippel på rundt åtte ganger resultat. Driftsoverskuddet til Forsman & Bodenfors var i 2015 på rundt 62 millioner svenske kroner. Hva budsjettet for 2016 indikerer er ikke kjent, men budsjettallene legges ofte til grunn ved slike oppkjøp og verdivurderinger.   

- Også vi i Try har fått tilbud fra utenlandske kjeder og da har det som regel ligget i det området der, sier Try.

Reklamebyrået Try/Apt har de siste årene ligget på et resulat i størrelsesorden 30-40 millioner kroner noe som med en tilsvarende multippel burde tilsi en pris på opp mot 300 millioner kroner.

- Det har hendt at vi har regnet på det og da er det i området vi har sett for oss at det ligger, sier Try.

Selv om det har vært beilere på døren til Try opp gjennom årene har det aldri gått så langt at den erfarne reklamesjefen har besluttet å selge. For som han selv sier det «mest lukrative er å eie selv».  

- I hvert fall så lenge det går bra. Selger du får du en viss sum penger up front, men samtidig binder du deg og må dele pengene du tjener med noen andre. Når det gjelder Forsman & Bodenfors tror jeg imidlertid dette også handler om å komme seg videre. Jeg så byrålederen deres uttalte at «reklameverden blir mer og mer global» og dette salget gir de mulighet til ikke å stoppe opp. De har nok vurdert det dithen at de er kommet så langt det er mulig å komme i Sverige og at skal de vokse videre må de ha tilgang på flere globale kunder, sier Try. 

Reklamesjefen sier han kjenner MDC Partner som «et kreativt orientert, børsnotert selskap» men at nettverket aldri har banket på døren til Try.

- Når du leser om slike kjøp og salg i bransjen begynner man automatisk å tenke på å selge selv?

- Det jeg kan si er at vi har noen planer i Try og at det kommer til å skje noen endringer. Verden endrer seg jo for oss også. Vi orienterer oss hele tiden mot en optimal posisjon i forhold til hva som er best for oss og kundene våre. Det er noe av motivasjonen og det som driver oss. Sånn sett tror jeg ikke vi er så ulike Forsman & Bodenfors, sier Try.