Snuoperasjonen i McCann tar tid. For selv om det har gått rett vei de siste par årene, er det fortsatt røde og til dels blodige tall for reklamebyrået som nylig flyttet fra Sandakerveien til Aker Brygge.

Reklamebyrået, som jobber med flere av landets største annonsører, tapte 4,2 millioner kroner i 2015, og selv om det er en klar bedring sammenlignet med 2014 da underskuddet var på hele 12,5 millioner kroner, har byrået de siste fire årene tapt opp mot 40 millioner kroner samlet sett.

Byråleder Linda Kling, som tok over som McCann-sjef i 2014, klarte heller ikke å innfri sitt løfte om et nullresultat i 2015 og må fortsatt vente på sitt første plussresultat. I fjor sa Kling følgende til Kampanje:

- Målet er å gå i null i år, men jeg ser for meg at vi ender opp med et lite overskudd. I så fall har vi lykkes med tiltakene raskere enn den opprinnelige planen.

Les også: McCann-underskudd på 12 millioner

- Hvorfor går McCann fortsatt med underskudd?

- 2015 var et omstillingsår. Vi hadde seks måneder i 2014 hvor vi gjorde nødvendige justeringer i bemanningen og endret på strukturer mellom de øvrige selskapene i McCann Worldgroup. Med ny stuktur og en klar plan for hvilket type byrå vi ønsket at McCann skulle være, kunne vi starte 2015 med fokus på å hente nye kunder, sier Kling til Kampanje.

Krevende start på 2015
Hun forteller at starten på fjoråret ble tøff.

- Det er ingen hemmelighet at vi startet året med litt stang ut, mange av pitsjene vi deltok på ble vi nummer to, med sånn nesten-følelse hele veien. Men vi lærte og etter hvert vant vi kunder som Rema, Tine og Norsk Tipping, og utover høsten vant vi også Pegeut, Maxbo, Organdonasjon og Apotek 1. Men det var kun Rema 1000 som vi virkelig kom skikkelig i gang med i fjor høst. Så det er først nå i 2016 vi virkelig høster av jobben som ble langt ned i 2015, forteller Kling.

Hittil i år har McCann valgt å droppe byråkonkurranser.

- Med en fantastisk kundeportefølje som byr på både strategiske og kreative utfordringer, besluttet vi at McCann i første halvår i 2016 ikke kommer til å delta på pitsjer, men bruke halvåret til å få det til å fungere maksimalt med de kundene vi har og har fått i hus. Ethvert forhold må jobbe seg litt inn før det virkelig fungerer godt, sier Kling.

- Skulle ønske vi hadde snudd raskere
- Du varslet at målet var å gå i null i år. Det klarte dere ikke. Burde dere tatt større grep på kostnadssiden enn det dere gjorde?

- Ja, målet var å gå i null. Det tok litt lengre tid enn vi hadde estimert, som har en sammenheng med når vi vant de ulike kundene og når de kom i gang.  Jeg er en utålmodig sjel, og skulle ønsket at vi hadde snudd enda litt raskere, men samtidig handler det om å skynde seg sakte. Vi trenge rett og slett litt mer tid på å få skuta på rett kjøl igjen. Dessuten gjorde vi noen investeringer i ansettelser, som vår satsing på Live, som virkelig har begynt å gi avkastninger i 2016, og på kreatører og rådgivere. Det har vært nødvendige ansettelser for å komme dit vi er i dag. Det skal også nevnes at  vi har levert på budsjett siden høsten 2015, og holder den takten i 2016, sier Kling.

McCann Worldgroups satsing i Norge omfatter også designbyrået SDG og mediebyrået IUM, men det er reklamebyrået som i dag legger frem sine tall. De viser at aktiviteten er høy i byrået, for omsetningen vokste med over ti prosent fra 76,7 millioner kroner til 84,7 millioner kroner i 2015.

Men den samme veksten gir ikke utslag på byråinntekten, som ligger på rundt 38 millioner kroner, akkurat som den gjorde det i 2014. Veksten er på beskjedne 1,6 prosent.

Det til tross for at McCann har vunnet store norske kunder som Tine, Norsk Tipping og Rema 1000, for å nevne noen. Men veksten på byråinntekten lar likevel vente på seg.

- Når vi vil se at McCann igjen tjener penger på reklamebyrået sitt igjen?

- Vi har levert til budsjett siden høsten 2015, og har fortsatt å øke inn i 2016. Så kommer det alltid litt ekstraordinære kostnader med flytting, investering i nye forretningsområdet etc, men vi styrer med god fart nå i 2016, sier McCann-sjef Linda Kling.

- Utfordrimg å finne de rette folkene
I årsberetningen heter det at selskapet «forventer ytterligere økning i 2016 med tilhørende resultatforbedring sammenlignet med 2015». Videre heter det at kostnadskontrollen «er god» og at «etterspørselen etter selskapets tjenester forventes å øke i 2016».

Men her må det legges til at noen kunder imidlertid har forsvunnet ut døren også, noe som vil gi seg utslag på 2016-tallene. McCann har blant annet mistet både Flytoget og nå sist Widerøe.

- Flytoget og Widerøe er ute på kundesiden i år. Hva blir den største utfordringen fremover?

- Den største utfordringen i 2016 har vært å finne de riktige folkene. De skal ikke bare være talenter,  men de skal også passe inn i flokken. For dette handler først og fremst om de rette folkene, som tror på de samme tingene vi gjør i McCann. Vi har hatt et halvår som har handlet om å sette organisasjonen utifra den kundeporteføljen vi har og sette en McCann 2.0-strategi. Nå blir det spennende å gå inn i høsten hvor vi igjen skal sette fokus på det å vinne kunder, men fokuset vil være å vinne de rette kundene, slik at vi sammen kan sprenge noen grenser fremover.

Les også: - Vi sa opp avtalen med McCann

Styret i McCann sier fundamentet som er lagt i McCann nå vil gi positive tall inneværende år, men forutsigbarheten på inntektssiden er krevende. 

Her ser du alle tallen til McCann for 2015. Alle tall i MNOK. 

McCann  2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 84,7 76,7 + 10,4
Driftsresultat - 4,3 - 12,3
Resultat før skatt - 4,2 - 12,5