Administrerende direktør Ruben Søgaard i Mediacom blåser ut om medieskapte overskrifter i forbindelse med dekningen av programmatic-bråket. I går var det oppvaskmøte i regi av Annonsørforeningen (ANFO) der både mediebyråer og medier var kalt inn.

- Det første jeg har lyst til å si er at det inntrykket som Kampanje har skapt, om at dette var et oppvaskmøte og at norske mediebyråer var kalt inn på teppet ikke stemmer med virkeligheten. At tilliten også skal være tynnslitt kjenner vi oss heller ikke igjen i. Det ligner ikke på det landskapet vi beveger oss i, der vi føler at de største kundene og annonsørene har tillit til mediebyrået sitt, sier administrerende direktør i Mediacom, Ruben Søgaard, til Kampanje.

Les også: Klart for oppvaskmøte i mediebransjen

Les også: - Dyp tillitskrise

Les også: Snakker ut om «mistroiske» annonsører og skjulte inntekter

I går deltok Søgaard sammen med Group M-kollega Martin Bentzen fra MEC og en rekke andre mediebyråledere i et stort oppklaringsmøte knyttet til de siste to ukene med het debatt om den nye formen for reklamekjøp – programmatic.

Både annonsører, mediebyråer og medier var samlet på The Mini Bottle Gallery i Oslo Sentrum for å rense luften etter at annonsørforeningen ANFO mandag i forrige uke gikk ut med noen av funnene fra årets store annonsørundersøkelse på Kampanje. Undersøkelsen viste at norske annonsører bar på både bekymring og en økende mistro til sine mediebyråer. Søgaard mener tolkningene her er dratt altfor langt i media.

- På vegne av alle de 400-500 som jobber i mediebyråbransjen så vil jeg si at vi ikke kjenner oss igjen det bildet som Kampanje har tegnet opp. I forrige uke henvendte Dagens Næringsliv seg til ti av landets største annonsører som alle sa de hadde tillit til byrået sitt, fortsetter Mediacom-toppen.

I går tonet også styreleder i Anfo, Runar Pahr Andresen, ned ordbruken fra sin egen undersøkelse. Se video her:

 

I undersøkelsen til ANFO kommer det blant annet frem at hele syv av ti av de største annonsørene sier de tror «mediebyråene har skjulte inntekter fra mediekjøp» og at så mange som 80 prosent av de største annonsørene «er bekymret for manglende åpenhet om inntjening på digital annonsering.». Anfo-sjef Jan Morten Drange mente tallene viste at «svært mange annonsører nærer en økende grad av mistro til sine mediebyråer».

- Mener du at tallene til ANFO ikke har rot i virkeligheten?

- De har gjort en undersøkelse og noen har åpenbart svart på dette, men etter å ha spurt egne kunder og andre byråledere om hva deres kunder sier så er det ingen som kjenner seg igjen. Men at det er en usikkerhet knyttet til programmatiske kjøp er åpenbart, og da har vi en oppgave om å løpende bidra med informasjon samt løfte kompetansen, sier Søgaard.

Han kaller det «en utfordring for bransjedebatten» dersom det er slik at det som oppleves «dyrt og vanskelig» oversettes til «ikke å være transparent» og «det er en mistillit».

- Ga dere uttrykk for dette på møtet?

- Det var det flere som gjorde, både fra byråsiden og mediesiden. Det er ikke noen krisestemning, men usikkerhet kan avle bekymring og da må vi jobbe med å dyrke kunnskap og informasjon, sier han.

- Hva kan byråene konkret gjøre for å bedre åpenheten rundt pengestrømmer og inntjening? 

- Vi må fortsette det arbeidet vi allerede gjør med å fortelle om hvilke resultater programmatisk gir og det skal vi gjøre blant annet i morgen på den store Adtech-konferansen . Der vil vi legge frem og presentere konkrete case. Samtidig er det viktig å påpeke at det må være en vilje til læring hos annonsørene enten ved å si at vi har tillit til byråene eller ved å fjerne usikkerhetene som finnes gjennom kompetanseheving.

- Etterlyser du en presisering fra Anfo på at man likevel har tillit til mediebyråene? 

- Jeg føler ikke at Anfo har mistillit til mediebyråene, men i hendene på Kampanje og Dagens Næringsliv er det blitt gjort tolkninger i den retning. Men det får pressen stå for. Vi opplever at det i mediene er skapt en større sensasjon enn det reelt sett er, sier Ruben Søgaard. 

Se mediebyrå-toppene ankomme gårsdagens oppvaskmøte her.