I dag skal etter det Kampanje erfarer styret i TV 2 behandle en svært omfattende plan for modernisering av tv-konsernet. Planene har gått under navnet «TV 2 i 2020» og er et strategiarbeid både styre, ledelse og tillitsvalgte har jobbet på spreng med i flere måneder. Toppledelsen i TV 2 har vært samlet i helgen for å sluttføre planene.

- Jeg kan bekrefte at vi skal ha et allmøte i morgen hvor vi legger frem strategien til TV 2 frem mot 2020. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt strategien før den er presentert våre ansatte, sier Sarah C.J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, til Kampanje.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes kommenterte prosjektet «TV 2 i 2020» da Kampanje snakket med ham i forbindelse med presentasjonen av TV 2s årsresultat tidligere i år.

- Det vi kan si om det er at det er et strategiprosjekt som vil handle om retningen til TV 2 fremover. Det er samtidig viktig å si at 2020 har et strategisk fokus og ikke et operasjonelt arbeide. Prosjektet omfatter både styre, ledelse og tillitsvalgte samt deler av organisasjonen og prosjektet er viktig for TV 2 med tanke på å sikre retning for TV 2 i et mediemarked som er i vesentlig endring, sa Sandnes.

«Solide og omfattende tiltak»
Kampanje er kjent med at utvalget som har jobbet med å se på alternative strategiske retninger for TV 2 har hatt en deadline på rapporten i slutten av april. Utvalget har hatt som mandat å utrede endringene i mediemarkedet på ulike plattformer, reklamemarkedets utvikling og fremtidens marked for brukerinntekter og ikke minst komme med anbefalinger om «solide og omfattende tiltak» som kan redusere kostnadene. TV 2 hadde i 2015 driftskostnader på 3,4 milliarder kroner.

Nå foreligger resultatene av dette arbeidet, og alt tyder på TV 2-sjef Olav T. Sandnes får styrets klarsignal til å iverksette en rekke tiltak som skal ruste TV 2 for fremtidens beinharde og teknologitunge konkurranse i mediemarkedet. Utvalget skal etter det Kampanje kjenner til også ha vært svært enige om hvilken kurs man skal velge for fremtiden og det kan bli dramatisk. Et av forslagene er en kjempesatsing på TV 2 Sumo i tiden som kommer.

Saken fortsetter etter bildet.

Varsler de ansatte: TV 2-sjef Olav T. Sandnes forbereder seg til det som blir omtalt som det viktigste allmøtet i TV 2s historie. Foto: Eivor Eriksen.

«Betydelige utfordringer i årene som kommer»
Men mange av tiltakene kommer også til å handle om kostnadskutt og nedbemanning. Nylig skal Sandnes ha skrevet på TV 2s intranett at «tiden for de små stegvise endringene i TV 2 er over» og at kanalen står overfor «betydelige utfordringer i årene som kommer». Også tidligere har Sandnes varslet om «krevende» og «upopulære beslutninger».

I morgen vil de ansatte i TV 2 i Bergen og Oslo bli informert om noen av resultatene fra arbeidet i 2020-utvalget, som har vært ledet av den nye strategidirektøren i TV 2, Håkon Knoph.

Knoph, som startet i TV 2 ved årsskiftet, kom fra konsulentselskapet PwC til stillingen som strategidirektør i TV 2. I tillegg har Olav Sandnes, som selv har en bakgrunn fra konsulentbransjen, også satt det danske konsulentselskapet Qvartz på jobben med å analysere mediemarkedet og sette på tiltakene som skal sikre TV 2 og de danske eierne Egmont en fortsatt lønnsom tv-virksomhet i Norge.

Etter det Kampanje kjenner til skal antallet konsulenter som har vært til stede i TV 2s lokaler ha vært så høyt at det ifølge en kilde kom en «en sterk oppfordring» fra TV 2-ledelsen til konsulentene om «ikke å kle seg i dress på jobb i TV 2».

Les mer: Varsler full omstilling og «upopulære avgjørelser» i TV 2

Les mer: - Uvisst om det blir nedbemanning i TV 2

Kan bli kutt på flere hundre millioner
Kampanje skrev i fjor høst og i 2014 om TV 2s effektiviseringsprogram, som går under navnet Greenfield Playout Program (GPO). Dette programmet handlet mye om nødvendige teknologiendringer i TV 2, og en pilot ble lansert i fjor høst. Nå skal planene for «TV 2 i 2020» og konsulentenes forslag iverksettes. Hele TV 2-organiasjonen skal omstruktureres og rigges for nye tider. Det innebærer også store kostnadskutt og betydelig nedbemanning, etter det Kampanje kjenner til. Det snakkes om kutt på flere hundre millioner kroner og enda større nedskjæringer enn i 2008 og 2009 da TV 2 skar ned kostnadene med til sammen 300 millioner kroner. Hvorvidt antallet årsverk og antall millioner blir spikret nå er uklart, men etter det Kampanje erfarer skal planene igangsettes til høsten. Kilder omtaler allmøtet tirsdag «som det mest alvorlige» og «det mest viktige» noensinne i TV 2.

Det skal også være et mål å gjennomføre tiltak til høsten som er såpass omfattende at man reduserer risikoen for å havne i en situasjon der nye kostnadsrunder må igangsettes kort tid etterpå.  

- Dette kommer til å merkes for mange og det kommer til å gjøre vondt, sier en TV 2-ansatt med kjennskap til arbeidet med 2020-rapporten.

Da Kampanje spurte Sandnes om 2020-prosjektet ville medføre nedbemanninger, sa TV 2-sjefen følgende:  

- I 2015 har vi satt i gang med moderniserings- og effektiviseringsinitiativer på en rekke områder og det er en del av det løpende arbeidet som alle mediehus, TV 2 inkludert må fortsette med – også i 2016. Men vi har ikke noe konkret å meddele om dette i dag annet enn at vi er opptatt av å involvere de ansatte i å ruste TV 2 for fremtiden, sa Sandnes til Kampanje i mars i år. 

Sandnes sa videre at mediehuset TV 2 fremover «vil fortsette å vokse og satse på noen områder, mens vi tar ned ressursinnsats innen andre områder».  Her har TV 2 allerede begynt arbeidet med å nedbemanne. Før påske forsvant flere stillinger fra hovedkontoret i Bergen samtidig med at TV 2 valgte å flytte ut produksjonen av «God kveld Norge» til Mastiff.

Les også: - TV 2 kutter i Bergen

Les også: TV 2 setter bort «God kveld Norge» - Mastiff får jobben

Et sentralt punkt i 2020-rapporten skal nettopp handle om outsourcing og hvor mye av TV 2s virksomhet som kan settes bort. Når det gjelder programvirksomheten kan det bety at også andre programmer, som for eksempel «God Morgen Norge», også vil bli outsourcet.

TV 2 er ikke det eneste kommersielle tv-huset som iverksetter en teknologisk opprustning og nedbemanning samtidig.  Nylig kunne Discovery-sjef Harald Strømme fortelle at det amerikanskeide tv-konsernet skal kutte 35 årsverk eller rundt 20 prosent av årsverkene i selskapet i Norge.

- Dette er en beslutning vi ikke tar med lett hjerte. Men det er helt nødvendig å ta grep for å gjøre selskapet i stand til fortsatt å være ledende i det kommersielle tv-markedet i fremtiden. Tv-bransjen slik vi kjenner den, endrer seg. All historie viser at det er de selskapene som har evne og vilje til å endre seg, som klarer seg best gjennom slike avgjørende faser, sa Strømme.

Les mer: Discovery kutter 35 årsverk

Les mer: Discovery-tillitsvalgt: - Fikk ikke noe forvarsel

Dersom TV 2 skulle dra ned med rundt 20 prosent i antall årsverk vil det bety en bemanningsreduksjon på rundt 180 årsverk. TV 2 hadde et overskudd før skatt i 2015 på 382 millioner kroner.