- Skal vi lykkes med integreringen, må vi snakke med flyktningene og ikke om dem, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, i en pressemelding.  

I kampanjen «Kan du snakke, kan du bidra», som ble lansert denne uken, oppfordrer Røde Kors nordmenn til å ta avstand fra fiendtlige kommentarer rettet mot flyktninger.

Organisasjonen opplever at grensene for hva som er akseptabelt å si stadig blir flyttet, og kommentarfeltene på sosiale medier flommer over av ufine og feilaktige påstander. Nå vil Røde Kors med den nye kampanjen vekke den tause majoriteten som er uenige med fiendtlige kommentarer, men som ikke tar avstand fra dem.

- Å tie stille er også et valg. Det er vårt felles ansvar å reagere mot urett. Taushet hindrer integrering. Språket vårt er nøkkelen til inkludering. Det kan både starte og stoppe integreringen. Derfor oppfordrer vi folk til å spre gode holdninger, og ta avstand fra fiendtlig språk.

For å vekke engasjement har Røde Kors produsert en film hvor barn som har flyktet til Norge leser reelle fiendtlige nettkommentarer. Målet er å øke respekten for og kunnskapen om asylsøkere og flyktninger, samt å sørge for at de føler seg velkomne.

Se filmen her: 


- Vi håper filmen får folk til å tenke seg om, og at de får lyst til å bidra i hverdagsintegreringen og vise flyktningene at slike kommentarer ikke er representative for norske holdninger.

Kampanjen er utviklet av reklamebyrået Try, og filmen er produsert av Fantefilm.

Har hentet ut kommentarer fra offentlige forum
Her er tre reelle eksempler på kommentarer Røde Kors har funnet på offentlige Facebook-sider og som er brukt i filmen:

«Få ut pakket!» 

«Håper hele bunten reiser hjem igjen.»

«Det er tragisk å være vitne til at Norge fylles opp av kriminelle fremmedkulturelle individer.»

- Mange fiendtlige utsagn er et resultat av frykt og manglende informasjon. Vi må sørge for at hverdagspraten om flyktninger er basert på fakta og kunnskap, og ikke på feilaktige påstander og fremmedfrykt. Her har vi alle et ansvar. Vi må snakke med hverandre, ikke om hverandre, sier Havnelid.

Av de 31.145 som søkte asyl i Norge i fjor var 10.254 barn under 18 år, blant dem var flere av barna i filmen.

- Starten på god integrering er derfor ganske enkelt at vi begynner å snakke sammen.

Filmen har på under et døgn hatt over 750 000 visninger, blitt delt over 12 000 ganger, og fått nær 8000 reaksjoner. Røde Kors opplyser at de har svart på over 1600 reelle spørsmål fra flyktninger, og at over 4600 personer har signert Røde Kors| opprop om å ta avstand fra fiendtlig språk.