Stadig oftere snakkes det i medie- og kommunikasjonsbransjen om neuromarketing. Begrepet er en miks av begrepene nevrovitenskap (studiet av nervesystemet) og markedsføring. Kort sagt handler det om å finne ut hvordan forbrukernes hjerne og øyne reagerer på reklame.

Denne uken  presenterer Amedia en rykende fersk neuromarketing-undersøkelse. Mediekonsernet eier en rekke lokalaviser og har naturlig nok vært opptatt av å undersøke hvorvidt nettannonser på lokalaviser kan matche riksavisene i annonseoppmerksomhet. 

Nå kan Kampanje presentere noe av det hjerneundersøkelsen avdekker:

  • Annonser i lokal nettavis legges merke til 25 prosent raskere enn hos riksaviser på nett.
  • Bannere i lokal nettavis skaper positive assosiasjoner hos brukerne.
  • Annonseformatet Skyskraper blir lagt merke til 40 prosent raskere på lokal nettavis enn i riksavisene.
  • Leserne bruker 50 prosent mer tid på å lese annonser på lokal nettavis enn i riksavisene på nett.
  • Utvalget har bestått av lesere av lokalavis. Respondentene har sett på lokalavis og riksaviser på nett. Øynenes fokus og hjerneaktivitet er blitt observert og analysert.

Neuromarketing-undersøkelsen er den første testen av websider TNS Gallup har gjort for en medieaktør i Norge. Metoden er basert på måling av kroppslige reaksjoner når testpersonen ser på et visuelt stimuli som nettsider og reklame. Kunnskapen er hentet fra fagområdene neurobiologi og markedsføring. Og dataene er blitt samlet inn via en kombinasjon av eye-tracker og EEG som måler hjerneaktiviteten. Det vil si at hjernen skannes, i tillegg til eye-tracking gjennomføres. Slik får man kunnskap om oppmerksomhet, emosjonelle reaksjoner, kognitiv belastning og hukommelse.

Les også på Kampanje Premium: - Kampen om mediehjernen (krever innlogging)

- Har en ekstra sterk annonsekraft
- For oss er dette en meget viktig undersøkelse. Neuromarketing-undersøkelsen kommer som et tillegg til annen research. Vi har tidligere sett at lokale medier har en ekstra høy tillit i befolkningen – og at annonser i lokale medier anses som en relevant og viktig del av innholdet som lokale medier tilbyr. Ny data fra neuromarketing-undersøkelsen bekrefter dette ytterligere. Lokale medier har en ekstra sterk annonsekraft, sier analysesjef Pål Yngve Ødegård i Amedia Marked.

Undersøkelsen gir mediekonsernet helt ny kunnskap.

- Med neuromarketing-undersøkelsen ønsket vi å få mer kunnskap om hvordan leserne faktisk bruker nettavisene. Det være seg hvor lang tid det tar fra siden vises til annonse ses, hvor lang tid man faktisk bruker på annonsen, hvordan man emosjonelt responderer på ulike annonser i ulike formater, hukommelsen, etc. Her har vi fått svar på problemstillinger som ikke annen type metodikk kan besvare, sier Marie Sundling, leder for produkt, marked og analyse hos Amedia Marked.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Slik skjedde testen: Under testen ble hjernen skannet, i tillegg
til såskalt eye-tracking. Slik fikk  man kunnskap om oppmerksomhet,
emosjonelle reaksjoner, kognitiv belastning og hukommelse.

TNS Gallup står bak undersøkelsen og analyseinstituttet tror at denne typen undersøkelsen vil vokse, både her hjemme og utenlands.

- Basert på undersøkelsen som er foretatt på oppdrag for Amedia kan vi blant annet konkludere med følgende: At lokal nettavis skaper oppmerksomhet på annonser raskest, sammenlignet med nettaviser på riksnivå. At lokale nettaviser skaper størst samlet oppmerksomhet og at forskjellene mellom lokale og riksdekkende nettaviser er størst når en kommer til annonseformatet Skyskraper, sier Ingvar Sandvik, markedsdirektør i TNS Gallup.