Mediebyråene har etter fire måneder kjøpt reklame for til sammen 2,991 milliarder kroner. Det er 183 millioner eller 5,8 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen (se alle tall nederst i artikkelen).

Nok en gang bekreftes en viktig trend i reklamemarkedet. Programmatiske reklamekjøp fortsetter å vokse kraftig, mens mediebyråenes direktekjøp av display (bannerannonser) i mediene er på vikende front. Også annonsering i sosiale medier, som da først og fremst er Facebook, fortsetter oppturen. Til sammen bruker annonsørene mer penger på programmatisk reklamehandel og sosiale medier enn på den gode, gamle måten å kjøpe bannerannonser på. Det har aldri skjedd før nå.

- Utfordrer de norske reklamebærerne
Programmatisk reklame har vokst med 94,1 prosent til 212,5 millioner kroner i årets fire første måneder sammenlignet samme periode i fjor.

- Det mest interessante er at den sterke veksten for programmatisk og målrettet reklamekjøp på nett. Reklamekjøp på nett er i ferd med å bli et børs-marked som ikke minst utfordrer de norske reklamebærerne. Og det utfordrer inntektssiden til norske medier, i alle fall for tiden. Programmatisk reklamekjøp var nok det som endret det norske mediemarkedet mest i andre halvår 2015. Og denne trenden fortsetter med sterk kraft, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i GimCom til Kampanje.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Krevende: - Utfordringene ser ikke ut til å bli mindre for norske og nordiske aktører, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i GimCom om de nye reklametallene fra mediebyråene.

- Vanskeligere å finansiere journalistikk
Mediebyråene har etter fire måneder kjøpt reklame i sosiale medier for 122 millioner kroner, som er 55,7 prosent mer enn i tilsvarende periode i 2015.

- Sosiale medier fortsetter veksten, noe som svekker de norske og nordiske medieaktørene i kampen om reklamekronene. Ja, det er tøft og være norsk og nordisk på egen hjemmebane. Utfordringene ser ikke ut til å bli mindre for norske og nordiske aktører. På den ene siden ser vi mange spennende muligheter for annonsøren, og ikke minst virkemidler for markedsføring som tidligere ikke har eksistert. På den andre siden ser man at det blir stadig vanskelige å finansiere journalistikk via reklame som inntektsstrøm, påpeker Gimnes.

Display-annonseringen var på 303,6 millioner kroner per april, som er en nedgang på 28,2 prosent. Denne kategorien innenfor digitalannonsering omfatter altså den vanlige måten å kjøpe bannerannonser. Til sammenligning har mediebyråene hittil i år på vegne av annonsørene brukt 334,5 millioner kroner på programmatisk handel og reklame i sosiale medier. Altså to reklametrender som utfordrer etablerte mediekanaler og tradisjonelle måter å selge og kjøpe reklame på. Mediebyråene har kuttet investeringene i display-annonsering (direktekjøp) med 119 millioner kroner på ett år, mens de har økt kjøpene i programmatisk og sosiale medier med til sammen 146 millioner.

- Omsetningen bremser mer enn forutsett
De nye mediebyråtallene viser for øvrig at det kun er internett og kino som har omsetningsvekst etter fire måneder.

- Blant de tradisjonelle fortsetter ukepresse og dagspresse den store nedturen, men vi ser også at tv har tøffere tider. Radio hadde et godt reklame-år i fjor, men har større utfordringer inneværende år. Men kino fortsetter den store oppturen fra 2015. 2016 ser også ut til å bli et meget sterkt år for kino i reklamemarkedet. I fjor opplevde kino også en sterk økning i antall solgte kinobilletter, fra 11 til 12 millioner. Imidlertid er ikke kino-markedet for reklame særlig stort, sier Gimnes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Øker ikke budsjettene: - Mange annonsører opprettholder budsjettene sine fra i fjor, sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i en av Norges største reklamekjøpere, Dentsu Aegis. Her sammen med kollega Christian Fure. Foto: Eivor Eriksen.

Per april var altså nedgangen på 5,8 prosent. Til sammenligning var fallet på 7,1 prosent ved utgangen av mars. Nå kan ingen skylde på påskeeffekter lenger. En av Norges største reklamekjøpere er litt overrasket over utviklingen.

 - Omsetningen bremser noe mer opp enn vi hadde forutsett, og det er nok ikke å bare skylde på påsken. Medieomsetningen har tydeligvis ikke stått opp fra de døde tredje dag, sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis til Kampanje.

- Når det er sagt så bekrefter disse tallene det vi har sett de senere ukene; at omsetningen bremser noe opp. Mange annonsører opprettholder budsjettene sine fra i fjor, noen kutter litt ned eller omdisponerer til andre innsatsområder i markedsmiksen, men få annonsører øker budsjettene sine. Da blir det uunngåelig en liten nedgang i gjennomsnitt, sier mediebyråveteranen.

Han er overrasket over at alle tradisjonelle medier viser nedgang.

- Jeg synes det er påfallende at alle de tradisjonelle mediene, med unntak av kino, går til dels betydelig tilbake! Lav nedgang og svak vekst på de to store mediegruppene, tv og internett – som nå står for cirka 70 prosent av medieomsetningen, gjør at nedgangen totalt sett ikke blir like ille, sier han.

Her er mediebyråenes omsetning for januar-april sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal  Januar-april 2016 Januar-april 2015 Endring i prosent
 Internett 941.281 924.859 +1,8 % 
 - Display 303.606  422.665 -28,2 %
 - Mobil 92.891  113.943 -18,5 %
 - Progr. 212.476 109.458 +94,1 %
 - Sosiale
121.964 78.347 +55,7 %
 - Søk 134.126 128.286 +4,6 %
 - Video 76.218 72.160 +5,6 %
 Tv 1.147.346 1.179.243 -2,7 %
 Radio 129.187  140.208 -7,9 %
 Kino  33.036  20.298 +62,8 %
 Utendørs  123.167  139.599 -11,8 %
 Dagspresse  272.488  343.052 - 20,6 %
 Ukepresse  43.023  55.516 -22,5 %
 Fagpresse  10.573  13.144 -19,6 %
 DM  262.338  317.539 -17,4 %
 Andre medier  28.996  40.781 - 28,9 %
 Totalt  2.991.435  3.174.239  -5,8 %

Her finner du alle tall i pdf-format

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.