Det har stormet rundt reklameskolen Westerdals etter avsløringer om triksing med skolepenger. I dag ble det kjent at den største grupperingen av tidligere studenter regner med at minst 600-700 av de totalt 1300 tidligere studentene kommer til å takke nei til tilbud om forlik som Westerdals har gitt til de 1300 tidligere studentene. Det bekreftet talsperson Erling Løken Andersen overfor Kampanje.

Etter at saken ble kjent, har de tidligere Westerdals-studentene delt seg i to leire og som knyttet til seg to ulike advokatfirmaer. Rundt 400 studenter knyttet seg til advokatfirmaet DLA, mens rundt 900 valgte advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Men de to advokatfirmaene kom med ulike råd til de tidligere studentene; DLA anbefalte å godta forliket, mens Steenstrup Stordrange verken ville råde studentene til å godta eller avslå.

- To dager etter DLA kom med sin anbefaling, kom Steenstrup Stordrange med en uttalelse. De mener vi har en god sak og gode muligheter til å vinne frem. Og elevene har tolket dette som om de har en veldig god sak, sier Løken Andersen. Han representerer de 900 tidligere studentene som er tilknyttet Steenstrup Stordrange og av disse regner han at mellom 600 og 700 kommer til å takke nei til Westerdals forlik og dermed gå videre med saken.

Les også: Opp mot 700 studenter avviser Westerdals-forlik

Bytter advokatfirma
Fordi advokatfirmaet DLA ikke anbefalte sine klienter å gå videre med saken, har firmaet også gjort det klart at de ikke kommer til å representere noen tidligere studenter som ønsker å takke nei til forliket.

- Derfor har mange nå byttet advokatfirma, så hva det endelige tallet ender på, vet vi ikke.

Les også: Råder tidligere Westerdals-studenter til å unngå rettssak

- Hva skjer nå?

- Nå avventer vi fristen 12. mai. Umiddelbart etter fristen vil vi ta ut stevning mot Westerdals. Så vil det bli berammet en forhandling ved Oslo Tingrett hvor elevene vil saksøke Westerdals for totalsummen av kravene, sier Løken Andersen til Kampanje.

- Hva tror du utfallet av saken vil bli?

- Jeg og alle de andre elevene forventer å vinne, ellers hadde vi ikke gått til sak. Vi tror rettssaken vil avdekke andre ting som Westerdals har gjort. Vi har allerede fått indikasjoner på flere skjeletter i skapet, sier han.

- Ansatte har vært klar over jukset
Erling Løken Andersen forteller at de mistenker at praksisen med å ta for mye betalt fra studentene, har vært godt kjent blant de ansatte ved skolen.

- Vi mistenker at det har vært en kjensgjerning at mange av de ansatte har vært klar over det og det vil komme frem under rettssaken, sier han til Kampanje.

Ved Westerdals reagerer ledelsen sterkt på påstanden fra Løken Andersen.

- På vegne av de ansatte vil vi på det sterkeste tilbakevise denne påstanden. På Westerdals har vi alltid hatt et tett forhold mellom studenter og ansatte. Å trekke sine egne læreres integritet i tvil på denne måten, synes vi er ufint, sier kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss til Kampanje.

De som velger å takke ja til forliket som er lagt frem fra Westerdals, er lovet å få tilbakebetalt pengene før sommeren.

- Flere hundre tidligere studenter har allerede akseptert forlikstilbudet vårt. Vi tolker dette slik at det er mange som heller ønsker et forlik med et sikkert og raskt utfall enn en langvarig og usikker rettsprosess, sier rektor Tine Widerøe i en kommentar til Kampanje.

Skolen mener at høyskolen vil stå godt i en rettslig prøving av kravene.

- Det økonomiske utfallet av en rettssak anser vi å være veldig usikkert for den enkelte, noe studentenes advokater hos Steenstrup Stordrange også påpeker i sin analyse. Vi er veldig glade for at advokatfirmaet DLA Piper, som representerer 400 tidligere studenter, var tydelige på at forlikstilbudet vårt var godt og at de mener at det er stor risiko for at studentene ikke får noe mer penger ved å gå til retten, sier Widerøe til Kampanje.