Westerdals tilbyr 50 millioner kroner til tidligere studenter som har betalt for mye skolepenger. Det tilsvarer 60 prosent av det de har betalt for mye.

Alle som studerte ved skolen fra høsten 2003 til våren 2012 får tilbud om tilbakebetalte skolepenger. For elever som gikk tre år ved skolen, vil beløpet ligge mellom 40.000 og 62.000 kroner.

– Vi har jobbet lenge med å få til et forlik. Det har vi nå klart i samarbeid med eierne. Vi har strukket oss så langt vi har kunnet og håper våre tidligere studenter ser at dette er et godt tilbud, sier Westerdals-rektor Tine Widerøe til NTB.

Utelukker fremtidige krav
Skolen presiserer at de som takker ja til tilbudet, fraskriver seg retten til å fremme nye krav mot skolen. Widerøe understreker også at forlikstilbudet ikke er en erkjennelse av at studentene har et juridisk krav om å få penger tilbake.

– Det er ingen åpenbar sak at de har betalt for mye skolepenger. Pengene ble også brukt til de kostnadskrevende studiene. Vi har landet på dette beløpet fordi vi ønsker å gi et godt tilbud, sier hun.

Krav fra departementet
Rundt 1.000 studenter har tidligere fremmet krav om å få 83 millioner kroner tilbakebetalt. Tilbudet skolen nå kommer med, går også til de som ikke har fremmet krav.

Også Kunnskapsdepartementet har fremmet krav mot skolen etter at Dagens Næringsliv avslørte at forløperen, Westerdals School of Communications (WsoC), oppga uriktig informasjon til myndighetene og mottok uberettiget statsstøtte.