Tidligere administrerende direktør i Westerdals eierselskap, Nicolai Løvenskiold, avviser at en omstridt transaksjon fra selskapets statsstøttede skoler til morselskapet var ulovlig.

Løvenskiold innrømmet imidlertid ved starten av Westerdals-høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at lovverket kan være uklart. Han mente likevel at det er hevet over tvil at skoleeieren har brutt noen lov:

– Jeg vil kategorisk slå fast at eierne aldri har tatt ut utbytte fra skoler som mottar statsstøttede. De 100 millionene kroner som omtales, gjelder vederlag ved salg av formuesobjekter mellom to selskaper, sa Løvenskiold i sin innledende redegjørelse.

Stortingshøringen er i gang - se den direkte på web-tv nå!

- Transaksjonen ikke i strid med loven
Han fortsatte med å si at selskapet ikke hadde noen garanti for at sammenslåingen ville bli vellykket. Eierne, Anthon B. Nilsen Utdanning (ABN), ville dermed sikre seg verdiøkningen gjennom 10 år.

– Vederlaget var basert på markedspris, slik loven forutsetter. ABN kunne solgt til ekstern tredjepart og oppnådd samme gevinst. Ut fra det mener vi at transaksjonen ikke er i strid med loven, sa Løvenskiold.

Han eier sammen med sin bror, Peder Løvenskiold halvparten av ABN-konsernet. Den andre halvparten eies av Reidar og Gunnar Holts legat.

Ulovlige forhold
Anthon B. Nilsens-konsernet eier den private høyskolen Westerdals Oslo ACT, samt en rekke andre privatskoler. Dagens Næringsliv har gjennom flere artikler avdekket ulovlige forhold ved forløperen til denne skolen, samt dokumentert en omstridt transaksjon fra konsernets statsstøttede skoler til morselskapet. Ifølge avisen ble dette gjort for å omgå de strenge utbyttereglene for statsstøttede skoler. ABN-konsernet har bestridt dette, men har tilbakeført pengene for «å skape ro».

– Uroen som ble skapt av DN og påfølgende opprør i sosiale medier, truet med å lamme skolen. ABN valgte dermed å reversere kapitaleffekten av transaksjonen. Det betyr på ingen måte at vi mener det representerer noe lovbrudd, sa Løvenskiold til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag.