Mandag inviterte Mediebedriftenes landsforening (MBL) til et bransjemøte om det programmatiske reklamemarkedet, én dag før Schibsted tar steget fullt ut og flytter sine to største merkevarer over på den nye handelsplassen.

Les mer: Schibsted går «all in» i programmatisk milliardmarked

Der la IRM frem en rykende fersk prognose som anslår at de totale programmatiske investeringene vilvære på snaue én milliard kroner – 943 millioner kroner – i 2016. Det er i så fall en vekst på 84 prosent fra fjorårets programmatiske reklamekjøp på 512 milioner kroner. Da var veksten på 144 prosent.

- Veldig mye skjedde i fjor. Det ser ut som man kom på banen ganske raskt, sa daglig leder i IRM, Madeleine Thor, fra scenen.

Det er i all hovedsak den digitale merkevareomsetningen, inkludert mobil og web-tv, som vil flyttes til det programmatiske markedet. I 2015 utgjorde den programmatiske handelen 14 prosent av en total digital merkevareomsetningen på 3,5 milliarder kroner. I 2016 anslår IRM at dette markedet vil være på 3,9 milliarder kroner, og at 24 prosent av dette vil handles programmatisk, altså 943 millioner kroner.

Dette er første gang IRM kommer med en prognose for det programmatiske reklamekjøpet.

- IRMs statistikk skal speile reklamemarkedet. Vi har sett et stort behov fra bransjen om å starte en måling nettopp av programmatisk handel. Digitale kanaler driver utviklingen på reklamemarkedet i dag og programmatiske transaksjoner har en økende betydning for investering i digital reklame, sier Thor.

På MBLs møte la hun vekt på at programmatiske kjøp ikke utgjør en ny kanal, og at det er tvilsomt om de totale reklameinvesteringene vil øke som følge av skiftet. Tvert om har IRM i enkelte land registrert at prisene har gått ned, men det er ingenting som tyder på at det vil skje i Norge, iføkge Thor.