Terje Heggem er klar med tallene for to av Tibe-selskapene; Tibe Reklamebyrå i Molde og Tibe T i Trondheim. Og tallene spriker for de to byråene; Lønnsomheten øker i Molde men synker i Trondheim.

I Molde har 18 personer sin daglige arbeidsplass. I fjor falt omsetningen med rundt 1,5 prosent fra 24,4 millioner kroner i 2014 til 24 millioner kroner i 2015. Men resultat før skatt økte med 23,5 prosent til 2,1 millioner kroner. Det bekrefter eier Terje Heggem overfor Kampanje.

- Molde har fått igjen for sin sterke satsing på performancemarkedsføring. Vår modell – Oda, som står for optimalisert digital adferd, har vist seg meget kostnadseffektiv for våre kunder, mener Heggem.

Svakere i Trondheim
Omsetningen i Tibe T falt med 16 prosent til 12,5 millioner kroner i fjor. I 2014 var omsetningen på rett i underkant av 15 millioner kroner for det Trondheims-baserte byrået. Resultat før skatt falt med nærmere 40 prosent fra 1,3 millioner kroner i 2014 til 800.000 i fjor.

- Trondheim hadde et knallår i 2014, og selv om det er en resultatnedgang for byrået, er vi likevel meget fornøyd med byrået. Trondheim er et av de markedene der vi ønsker å satse sterkere fremover, sier Heggem.

Og han er optimistisk på byråets vegne for 2016.

- Etter første kvartal i 2016 er vi foran budsjett resultatmessig med et driftsresultat på cirka 1, 2 millioner kroner.  Vi tror 2016 kan bli et meget trivelig år for Tibe, sier han. Det jobber ni personer ved Trondheims-byrået.

- Må omstille oss raskere
Blant annet ansettelsen av Alexander Tøgard i Drammens-byrået Tibe 3 - som fikk gullprisen fra INMA i 2014 - regner Heggem som en nødvendig intensivering for å henge med i utviklingen.

- Endringen i reklamemarkedet innebærer behov for enda raskere evne til omstilling og kompetanseheving hos oss som leverandører. Dette er både kapitalkrevende og spennende, ikke minst fordi dette skjer i et marked som også har høy mobilitet hos kundene. Nye kommunikasjonsmuligheter motiverer åpenbart til nye leverandører, sier Heggem til Kampanje.

Det største byrået i Tibe-konsernet er Drammens-baserte Tibe 3, som ifølge hjemmesiden har 27 ansatte, med en byråinntekt på i overkant av 27 millioner kroner i 2014. Men tallene for Tibe 3 er ikke klare ennå. Dette gjelder også Tibe 2, som er byråkjedens Ålesund-byrå.

Det er holdingselskapet Tibe Reklame Holdning som er oppført som eier av de fire byråene Tibe Reklamebyrå, Tibe T, Tibe 3 og Tibe 2.  Dette holdingselskapet er igjen eid av Terje Heggem og Erik Gabrielsen med 50 prosent av aksjene hver.

Her er alle tallene for Tibe Reklamebyrå og TibeT for 2015. Alle tall i millioner kroner.

Tibe Reklamebyrå 2015 2014 Endring i %
Omsetning 24 24,4 -1,6
Driftsresultat 2,1 1,7 23,5
Resultat før skatt 2,1 1,7 23,5

 

Tibe T 2015 2014 Endring i %
Omsetning  12,5  14,9  -16,1
Driftsresultat  0,8  1,3  -38,5
Resultat før skatt  0,8  1,3  -38,5