For 26 år siden ble kommunikasjonskonsernet Media Bergen startet av Ove Grønnevik som et rent annonsesalgselskap. I dag består konsernet av over 230 ansatte fordelt på 12 selskaper innen blant annet reklame, PR, media, design og analyse. Flaggskipet er reklamebyåkjeden Oktan.

Men lønnsomheten i konsernet har variert. I 2010 var resultat før skatt på 4,5 millioner kroner, før det falt til i underkant av 2 millioner året etter. I 2012 spratt resultatet til 11,8 millioner og økte ytterligere året etter til 14,7 millioner. I 2014 falt resultat før skatt dramatisk til 5 millioner kroner. For fjoråret fortsetter fallet til 2,9 millioner kroner.

Eneeier Grønnevik forklarer tallene med at Media Bergen har lagt bak seg noen år med store  - og nødvendige - omstillinger.

- Veldig mange av Media Bergen-selskapene har vært godt forankret innenfor den analoge delen av kommunikasjon. De siste to-tre årene har vi hatt enormt fokus på å snu til om til digitalt. Dette har vært hovedfokuset vårt, sier Grønnevik til Kampanje.

- Og hvordan synes du det har gått?

- Jeg er faktisk veldig fornøyd. Nå er alle våre selskaper godt posisjonert digitalt. Men det har vært en krevende reise. Mange av våre ansatte kommer fra analog reklame, og derfor har det å tilegne seg ny og annen kompetanse vært helt nødvendig. Det synes jeg vi har lykkes med.

Les også profilintervju med Ove Grønnevik her: Den sjenerte reklamemogulen (Krever innlogging)

- Kommer aldri i mål
Til Kampanje forteller Grønnevik at den digitale omstillingen har bestått av flere ting. Og det at konsernet består av mange ulike disipliner innenfor kommunikasjon, har spilt positivt inn, fordi det har vært mulig å ha erfaringsoverføring mellom selskapene.

- Omstillingen har bestått av to ting; vi har hatt et voldsomt fokus på intern opplæring og også ansatt ny kompetanse. Heldigvis har vi hatt sterke, digitale miljøer som blant annet Keyteq å jobbe sammen med. Her har vi hatt en viktig kompetanseoverføring. Kanskje spesielt innen programmatic, og det å bruke data som utgangspunkt for kreativitet.

I konsernet inngår reklamebyråene Oktan, Saatchi & Saatchi og Svensson (Sverige). I tillegg kommer Nor PR, Cox, Keyteq, Respons, Bydelsavisene (eid sammen med Bergens Tidende) og Effector (Danmark).

Men de lener seg ikke tilbake og tenker at jobben er gjort, bedyrer bergenseren.

- Man kommer jo aldri i mål på dette området. Det skjer en utvikling hele tiden. Men i dag både jobber og tenker alle våre enheter digitalt som en naturlig del av den kreative prosessen.

- Hva var de største utfordringene i fjor?

- Verden sett med våre øyne er at de endringene vi må gjøre digitalt som er den store utfordringen. I dag stilles det stadig nye krav og man må lære nye ting. Hos oss har vi folk som har jobbet analogt i 20 år, som må lære digitale verktøy. Når man er vant til å tenke kun ett budskap til hele Norges befolkning, er det en overgang…  Men vi hadde ingen oppsigelser i fjor, sier han.

Satser i Oslo - måtte gi opp i Stavanger
I Oktan-sfæren er det i dag tre byråer i Norge; Oktan Øst (Drammen og Hamar), Oktan Oslo og Oktan Bergen. I tillegg finnes Oktan København i Danmark.

Ove Grønnevik bekrefter at Oktan i mye større grad enn tidligere, satser i hovedstaden.

- Ja, vi satser enda mer i Oslo. Det er jo der det største markedet i Norge er, sier han. Oktan Oslo består nå av over 30 ansatte i Oslo.

Men like bra har det ikke gått i oljehovedstaden Stavanger. For i januar i år gikk Oktan Stavanger konkurs.

- Det var et miljø som ikke klarte transformeringen. Også så vi at det ikke var grunnlag for å drive byrået videre. Derfor hadde vi en kontrollert konkurs i tett samarbeid med banker og andre samarbeidspartnere, sier han. Byrået hadde 6-7 ansatte.

Grønnevik vil ikke legge skylden på oljekrisen, men sier at situasjonen i regionen ikke akkurat gjorde det lettere.

- Situasjonen ble nok forsterket av markedssituasjonen i Stavanger. Men hovedgrunnen var at vi må klare den digitale transformasjonen alle steder vi har hatt drift, og det lyktes v i ikke med i Stavanger.

Les også: Har Norges største kommunikasjonshus

Når Kampanje spør Grønnevik om hva han er mest fornøyd med i fjor, er det den samme digitale omstillingen han trekker frem.

- I år skal vi jobbe med akkurat det samme som i fjor, bare med en liten forskjell; I 2016 ønsker vi å gå inn i en vekstfase. Vekst har ikke vært fokus verken i 2014 eller 2015. I 2014 hadde vi til og med andel i trykkeri og bydelsaviser, nå har vi avsluttet trykkeriet og inngått samarbeid med BT om bydelsavisene. Så vi har gjort noen grep som gjør at vi har et sterkere produkt å gå i markedet med. Det skal skape veksten fremover, sier han.

Han forteller at vekstplanene i første omgang dreier seg om økonomisk vekst, ikke i antall ansatte eller selskaper.

- De siste årene har det jo handlet om å få enhetene over i den digitale sfæren. Men det er klart at vi alltid er våkne om det skulle dukke opp noen oppkjøpsmuligheter.

Her ser du alle tallene til Media Bergen i 2015. Alle tall i millioner kroner.

Media Bergen 2015 2014 Endring i %
Omsetning 280,4 298,6 - 6,1
Driftsresultat* 2 2,7 - 25,9
Resultat før skatt 2,4 0,75 + 220

* Driftsresultat for 2015 er kun estimert beløp, ikke endelig tall.

Her ser du alle tallene til Oktan-byråene i 2015. Alle tall i millioner kroner.

Oktan* 2015 2014 Endring i %
Omsetning  107  105,1  + 1,8
Driftsresultat  1,3  -1,3   -
Resultat før skatt  1,2  -1,4   -

* Inkluderer Oktan Øst, Oktan Bergen, Oktan Oslo og Oktan Stavanger.