Steen & Strøm har 21 kjøpesentre i Norden og 12 stykker av dem er i Norge. Mediebyrået PHD har i lang tid håndtert den norske virkomhetenes mediekonto, men nå samler hele senterkjeden seg under MEC.

- Etter grundige vurderinger har vi valgt MEC som ny samarbeidspartner. Byrået har bred erfaring og kunnskap om kjøpesenterbransjen, er ledende innen bruk av digitale kanaler og programmatiske kjøp, samt har et faglig sterkt og engasjert team som følger opp tett, sier marketing manager Elin Schjenken Halvorsen i Steen & Strøm.

- Hvorfor valgte dere å bytte mediebyrå nå?

- Vi har hatt et langvarig forhold med PHD og mente tiden var moden nå til å i hvert fall vurdere nye samarbeidspartnere. Det danske og det svenske selskapet har valgt MEC, og da var det ikke så vanskelig valg. Vi har som mål å ha færre leverandører totalt sett, sier Schjenken Halvorsen.

Martin Bentzen, administrerende direktør i MEC, beskriver Steen & Strøm som en ambisiøs aktør.

- De ønsker et byrå som utfordrer dem både strategisk og operativt. Steen & Strøm, med Elin i spissen, har allerede fra start vist oss stor tillit. Vi kommer til å jobbe tett sammen på en rekke områder, sier Bentzen.

Steen & Strøm la nylig 3,3 milliarder kroner på bordet for Oslo City, som de kjøpte fra DNB.

- Det vil være et betydelig tilskudd for oss. Oslo City er et kjøpesenter med høy omsetning og vårt markedsbudsjett kommer fra leietakerne våre, forklarer Schjenken Halvorsen.

Hun forteller at mediebehovet til kjeden har endret seg dramatisk de siste årene.

- Vi kjøper medier på en annen måte enn tidligere, og der det tidligere var provisjoner og forhandlinger med store printhus, er det i dag digitale medier og rådgivning generelt som er blitt store poster. Det er en stor omstilling og en vridning i hele bransjen. MEC har forsikret oss om at dette er noe de har god innsikt i, sier hun.


På shopping: Marketing manager Elin Schjenken Halvorsen har shoppet nytt mediebyrå og legger mediekontoen hos MEC.