Tallene til Dinamo-konsernet viser at det fremdeles er omstilling som preger driften. Både omsetning og byråinntekter faller, men lønnsomheten bedrer seg for det som en gang var Norges største kommunikasjonshus.

Byråinntekten gikk fra 73 millioner kroner i 2014 til 52 millioner kroner i fjor. Det er en nedgang på nærmere 30 prosent.  Omsetningen falt med nesten 20 prosent fra 101 millioner i 2014 til i underkant av 82 millioner kroner i 2015.

- Fallet startet i 2013
Konsernsjef Hølje Tefre sier til Kampanje at det er nokså enkelt å forklare fallet i omsetning og byråinntekt.

- Årsak til at byråinntekten faller fra 2014 til 2015 er egentlig ikke veldig komplisert. Det er aldri slik at et fall i inntekter stopper opp den 31.12 et år for deretter å stabilisere seg. Fallet i våre inntekter startet tilbake i 2013, og fortsatte gjennom 2014 og inn i 2015. Det er alltid et etterslep, som det er viktig å «se gjennom» når man da skal dimensjonere en ny organisasjon, sier han til Kampanje.

Men tallene er mer positive når det kommer til resultattall. Dette forklarer han med en snuoperasjon som har hatt noen få kjernepunkter;

- Riktig bemanning med hensyn til antall personer og riktig kompetanse, sier han.

Fra 78 til 52 ansatte
For det er ingen tvil om at Dinamo har gått gjennom en slankeoperasjon på bemanningssiden. Ved utgangen av 2014 var det 78 ansatte i hele Dinamo-systemet. Men i dag teller listen over ansatte 52 navn og dette antallet har vært stabilt i snart ett år, kan Tefre fortelle.

- Men hva har snuoperasjonen kostet?

- Kostnadene for snuoperasjonen er vanskelig å si noe om, men vi har ikke hatt ekstraordinære kostnader knyttet til «pakker» for ansatte som har sluttet eller måttet slutte.

Blant de ansatte som forsvant ut døren i fjor, var Bente Sollid Storehaug, som forlot kommunikasjonshuset etter kun noen få måneder i jobben som leder for ESV Dinamo. Sollid Storehaug tok med seg selskapet videre og sammen med franske med-aksjonærer så ESV Norden dagens lys.

Les også: Bryter med Dinamo

På flyttefot
I august i fjor flyttet Dinamo fra Lagåsen i Bærum til nye og moderne lokaler i Schweigaards gate i Oslo sentrum. I denne prosessen berømmer Hølje Tefre de ansatte.

- Kostnadene til flytting ble tatt over driften, men vi var meget nøkterne i alt vi gjorde, så den posten er på 300.000-400.000, pluss en formidabel egeninnsats fra alle ansatte, sier han.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Nytt og moderne: I august/september 2015 flyttet Dinamo til Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum. Her har administrerende direktør Hølje Tefre god plass under et møte. Foto: Dinamo.

- Og hvordan ser 2016 ut så langt?

- De siste 12 månedene har vi hatt en stabil kunde- og inntektsside, som ligger på det nivået som 2015 inntekten var på. 2016 ser bra ut. Vi ligger akkurat nå foran våre budsjetter, som er svakt opp sammenlignet med 2015, og har mye å gjøre. Ambisjonene for 2016 er å hjelpe våre kunder enda bedre enn tidligere. Klarer vi det vil vi sikkert tjene både hyggelige penger og bli lagt godt merke til, proklamerer han.

Blant de siste arbeidene fra Dinamo, er en kampanje som skal markedsføre den nasjonale nettportalen som «dinutvei.no» om vold i nære relasjoner.

Les også: - Flere enn vi tror lever i frykt

Her ser du alle tall for Dinamo i 2015. Alle tall i millioner norske kroner.

Dinamo 2015 2014 % Endring
Omsetning 81,7 101,75 -19,7
Driftsresultat 1,6 0,5 220
Resultat før skatt 1,6 0,2 700