Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avviser at departementet ga klarsignal til en omstridt pengeoverføring mellom Anthon B. Nilsen-konsernets statsstøttede skoler under et møte.

Isaksen gikk kraftfullt i rette med skoleeier Nicolai Løvenskiolds uttalelser om at Kunnskapsdepartementet ga klarsignal til en overføring på 105 millioner kroner fra skolene til morselskapet.

Departementet ble informert om transaksjonen i flere møter med Anthon B Nilsen-konsernet høsten 2013, og Løvenskiold forklarte at de aldri møtte noen innvendinger.

Les også: Westerdals-eier avviser lovbrudd

Les også: Skoleeieren ser frem til Westerdals-høring

– Departementet gir aldri noen forhåndsgodkjenninger, vi fører kontroll etterskuddsvis. Vi sa at dersom de ønsket en formell avklaring, så måtte de sende det skriftlig, uttalte Isaksen.

Saksordfører Jette F. Christensen (F) spurte statsråden hvordan konsernet da kunne sitte igjen med den oppfattelsen av at alt var greit etter møtene.

– Jeg kan ikke si noe om hvorfor de sitter med den oppfattelsen, men departementet driver ikke saksbehandling via kroppsspråk, nikk eller stillhet, fastslo statsråden.

- Ikke ferdig med saken
Westerdals
har unngått politianmeldelse for den omstridte transaksjonen på 100 millioner kroner fordi Kunnskapsdepartementet mener det skjedde i åpenhet og god tro.

Under den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at dersom det dukker opp ny informasjon, vil departementet vurdere spørsmålet om anmeldelse på nytt.

– La meg si det slik at vi ikke er ferdig med totaliteten i denne saken, sa han.

Departementet har anmeldt skolen for bedrageri når det gjelder linjene som ikke var godkjent, hvor skolen fikk urettmessig statsstøtte og elevene ble hjulpet til å søke urettmessige studielån.

– Her er vår vurdering at det ikke er skjedd i god tro, altså bedrageri. Det andre, det skjedde i åpenhet. Og transaksjonen er tilbakeført. Men la meg legge til at all informasjon er oversendt Økokrim, som på selvstendig grunnlag kan vurdere egne skritt, sa Isaksen.

Sier Westerdals-oppfølging aldri kom på hans bord
Kunnskapsministeren avviser at oppfølgingen av Anthon B. Nilsen-skolene ble stanset etter at han overtok departementet.

Om en særskilt oppfølging av disse skolene ble stanset i departementet eller ikke, er et sentralt spørsmål for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under høringen i Westerdals-saken onsdag.

Riksrevisjonen ba i 2013 om en særskilt oppfølging av disse skolene, fordi de hadde bygget seg opp et uvanlig stort overskudd.

Ifølge Dagens Næringsliv skal det ha sett ut som oppfølgingen stanset i departementet etter at Isaksen overtok som statsråd i oktober 2013. Avisen har dokumentert at Anthon B. Nilsens eiere i en årrekke har støttet partiet Høyre og tidsskriftet Minerva, hvor Isaksen har hatt en sentral rolle, finansielt.

Isaksen avviser både at kontrollen ble stanset og at han har hatt en rolle i saken.

– Den ble aldri stanset, men det ble besluttet at oppfølgingen skulle gjøres som del av departementets ordinære behandlingen. Denne beslutningen ble heller aldri løftet opp til politiske ledelse, det er ikke rutine for det i slike saker, og det har heller ikke skjedd her, uttalte han.