Mediebyråenes reklameinvesteringer i mediekanalene falt med 7,1 prosent til 2,204 milliarder kroner i første kvartal. Det viser helt nye tall fra Mediebyråforeningen, som blir offentliggjort torsdag kveld. I mars falt omsetningen med hele 18,4 prosent til 768,2 millioner kroner.

Se alle tall for alle mediekanaler for mars og første kvartal nederst i denne artikkelen!

- Tallene ser dramatiske ut, men vi i mediebyråene har ingen grunn til panikk. Hovedforklaringen er nok først og fremst påsken, som var i april i fjor og mars i år. Slik sett må vi vente en måned til før vi får årets første virkelige indikator på utviklingen i år, sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis, en av Norges største reklamekjøpere, til Kampanje.

- Annonsørene bruker ikke mindre penger
-
Når det er sagt så merker vi også tendenser til at annonsørene i økende grad ser markedsføringsbudsjettet i en større sammenheng, og flytter penger mellom ulike innsatsområder mer enn før. Andelen som før var satt av til reklamevisninger i mediene er ikke så fastlåst lenger, og utfordres av alt fra innsats i egne kanaler til promotion i butikk og andre markedsaktiviteter. Så selv om mediebarometeret isolert sette senere i år skulle vise en nedgang er jeg helt overbevist om at norske annonsører ikke bruker noe mindre penger enn før, snarere tvert imot, sier Eide-Fredriksen.

Les også hovedsaken: Reklamerekord for TVNorge tross svarte skjermer

Noen få mediekanaler og medieområder kan skilte med vekst etter tre måneder. Det er blant annet programmatisk reklamekjøp, som i første kvartal har en mediebyråomsetning på  150,2 millioner kroner. Det er 89,1 prosent mer enn i samme periode i fjor.

- Når det gjelder enkeltkanalene er det ikke uventet den nye kategorien programmatisk/nettverk som gjør det best. Veksten her drives av tre faktorer, ifølge Eide-Fredriksen.

- For det første: Kunnskap, systemer og produkter har blitt bedre og mer pålitelige. For det andre:  Mediehusene har tilrettelagt og åpnet for at en større del av varelageret kan kjøpes på denne måten, og sist, men ikke minst: brukt på riktig måte, det vil si koblet opp med relevante data, så ser annonsørene at «datadrevet målgruppekjøp» virker meget bra, og kan gi en mangedoblet avkastning på investeringene i forhold til tradisjonelt «plasseringssstyrt mediekjøp». De vil rett og slett ha mer av dette, sier Eide-Fredriksen til Kampanje.

Bryr seg stadig mindre om trykte medier
Kino er også en kanalen som viser imponerende vekst.

- Yngre målgrupper blir vanskeligere og vanskeligere å nå på TV, og da er kino et meget godt alternativ, sier Eide-Fredriksen.

Uke- og dagspressen får stadig mindre penger fra mediebyråene.

- Det er, dessverre vil mange si, litt like fokus på print generelt hos annonsørene og byråene for tiden, sier forhandlingsdirektøren i Dentsu Aegis.

- Stor makroøkonomisk usikkerhet
Forhandlingsdirektør Dag Ormåsen i Starcom mener utviklingen i reklamemarkedet i første kvartal er lik trendene vi har sett det siste året.

- Ser vi bort fra effekten av påsken, er  trenden er fremdeles den samme som tidligere. En gradvis større del av den digitale omsetningen kjøpes nå programmatisk, sosiale medier stiger kraftig, broadcast-mediene holder seg ganske stabile, mens trykte medier faller kraftig. Vi tror disse strukturelle forflytningene kommer til å fortsette kommer til å fortsette gjennom året, sier han til Kampanje.

- Hva tror dere om reklameåret 2016 etter å ha sett på kvartalstallene?

- Våre optimistiske prognoser for den totale omsetningen for 2016 er fremdeles ganske stabil sammenlignet med 2015, men stor usikkerhet rundt en del makroøkonomiske faktorer gjør også at vi fort kan ende opp med en liten nedgang i markedet, sier han.

Les mer om tallene for januar-februar: På vei mot 700 mill. programmatiske reklamekroner

Les også: - 2016 blir et turbulent reklame-år

Her er mediebyråenes omsetning for mars isolert sammenlignet med samme måned i fjor:

Kanal  Mars 2016 Mars 2015 Endring i prosent
 Internett  227.711  258.264  - 11,8
 - Display  74.666  124.409  - 40,0
 - Mobil  25.765  33.984  - 24,1
- Programmatisk  43.268  27.890  + 55,1
 - Sosiale medier  30.115  21.333  + 41,1
 - Søk  29.116  28.105  + 3,6
 - Video  24.781  22.543  + 9,3
 Tv  292.587  362.593  - 19,3
 Radio  30.161  43.309  - 30,4
 Kino  8.989  7.020  + 28
 Utendørs  42.191  43.615  - 3,3
 Dagspresse  75.458  99.607  -24,2
 Ukepresse  15.114  22.282  - 32,2
 Fagpresse  2.958  3.256  - 8,9
 DM  66.542  93.027  - 28,5
 Andre medier  6.524  8.241  - 20,8
 Totalt  768.235  941.204  - 18,4

Alle tall i millioner kroner.  Merk at påsken i sin helhet var i mars i år mens den var i april i 2015.

Her er mediebyråenes omsetning for januar-mars sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal  Januar-mars 2016 Januar-mars 2015 Endring i prosent
 Internett  673.937  681.870  - 1,2
 - Display  221.936 313.797 - 29,3
 - Mobil  71.117 83.464 - 14,8
 - Programmatisk  150.244 79.468 + 89,1
 - Sosiale medier  84.099 57.312 + 46,7
 - Søk  89.756 96.142 - 6,6
 - Video  56.785 51.687 + 9,9
 Tv  855.821  889.798 - 3,8
 Radio  98.733  103.606 - 4,7
 Kino  26.553  17.050 + 55,7
 Utendørs  98.724  101.755 - 3,0
 Dagspresse  201.039  263.847 - 23,8
 Ukepresse  30.452  40.408 - 24,6
 Fagpresse  8.549  9-679 - 11,7
 DM  191.872  235.833 - 18,6
 Andre medier  19.029  28.220 - 32,6
 Totalt  2.204.709  2.372.066  - 7,1

Alle tall i millioner kroner.  Merk at påsken i sin helhet var i mars i år mens den var i april i 2015.