Utfordringene knyttet til digitale annonsekjøp blir stadig mer synlige, det være seg annonseblokkering, svindel eller manglende objektivitet og uavhengighet. Sist ut er er den svenske annonsørforeningen, Sveriges Annonsörer (SA), som anklager mediebyråene for blant annet å handle reklame i bulk og for nye og lite transparante tilleggsavtaler mellom byråer og annonsører.

Les også: - Bulkkjøp er uakseptabelt

- De lurer kundene sine i en felle, sier Stefan Barholm ved Sverige Annonsörer til Dagens Media.

Kampanje omtalte saken på fredag og det har fått norske mediebyråer til å reagere kraftig. Byrågrupperinger som ble trukket inn i saken var Group M, Aegis og Vivaki. Alle tar nå direkte avstand fra saken i Sverige.

- Vi driver ikke med bulkkjøp og liker dårlig å bli trukket inn i en sak som ikke gjelder oss, sier Peder Mittet, administrerende direktør i Starcom til Kampanje.

Starcom er en del av mediebyrå-nettverket Vivaki til franske Publicis, men også i andre store nettverkene som Group M og Omnicom er beskjeden det samme.

- Omnicom Media Group kjøper ikke i bulk og vi har vanskelig for å se for oss at dette har blitt en praksis i markedet for øvrig, sier administrerende direktør i Omnicom, Espen Klepper, til Kampanje.

Les også: - Har ikke vært tema i Mediebyråforeningen

- Hvordan reagerer du på det som har kommet frem i Sverige der interesseorganisasjonen Sveriges Anonnsörer mener de nye medieavtalene «lurer kundene» med nye og lite transparente tilleggsavtaler?

- Vi registrerer at det pågår en diskusjon hvor flere av våre konkurrenter er nevnt. Omnicom Media Group har ikke inngått såkalte tilleggsavtaler med våre kunder, og er heller ikke nevnt i saken fra Sverige, sier Klepper. 

Saken fortsetter etter bildet.

- Opererer ikke på den måten:

Group M er landets største mediebyrånettverk og huser byråer som Group M og Mediacom og Mindshare. Her representert med Martin Bentzen, Ruben Søgaard og Per Torset. - Det er ikke mitt inntrykk at norske mediebyråer opererer på denne måten, sier Martin Bentzen, administrerende direktør i MEC om anklagene om bulkkjøp.

- For stor risiko
En av byrågrupperingene som er nevnt er Group M som inkluderer byråene Mediacom, MEC, Mindshare og Maxus. Administrerende direktør i MEC, Martin Bentzen, sier til Kampanje at bulkkjøp rett og slett ville vært å ta en for stor risiko med tanke på mediebyråenes marginer og lønnsomhet.

- Det er ikke mitt inntrykk at norske mediebyråer opererer på denne måten, sier Martin Bentzen, administrerende direktør i MEC.

Han sier «bulkkjøp innebærer både at man setter objektiviteten til side og at man overtar selgers risiko for å få solgt varelageret». Ser en på tallene og lønnsomheten i mediebyråbransjen. er det heller ikke aktuelt «å ta en slik risiko»

- I 2014 hadde Group M, Omnicom og mediebyråene til Dentsu Aegis et samlet resultat før skatt på omkring 60 millioner etter å forvalte over syv milliarder i medieinvesteringer. Til sammenligning tjente reklamebyrået Try samme år, alene ca. 30 millioner, sier Bentzen.

- Kan du utelukke at ditt byrå kjøper annonser i bulk i Norge i dag?

- Ja. Group M er en del av WPP, som er børsnotert i New York. Det betyr at vi er underlagt Sarbanes-Oxley Act  og disse inngår i våre interne rutiner og retningslinjer. Dette er blant annet en garanti for kunder i GroupM-byråene for at vi aldri handler på deres vegne uten deres forhåndsgodkjenning, sier Bentzen.

- Kunne vært tettere dialog
Fredag snakket Kampanje også med lederen av den norske annonsørforeningen Anfo, Jan Morten Drange.  Han kunne fortelle Kampanje at han hadde fått med seg saken i Sverige.

- Jeg har ikke vært i kontakt med Barholm om denne saken, men er selvsagt kjent med saken de løfter. Den synes vi er veldig aktuell. Dette handler også om en del utilsiktede konsekvenser av ny teknologi, nye måter å kjøpe annonser på gjennom programmatic og ikke minst eierskap til data, sa Drange til Kampanje.

Drange kunne fortelle at han stiller seg bak mange av anbefalingene Sveriges Annonsører nå kommer med. Dranges svenske søsterforening har blant annet gått ut med klare advarsler til landets 500 største annonsører. Samtidig la Drange til at at diskusjonen i Sverige mellom annonsører og byråer historisk har vært «skarpere i kantene» enn hva man kjenner fra det norske markedet.

Toppsjefen i Mediacom, Ruben Søgaard, sier han ikke «kjenner saken i Sverige inngående».  

- Men det virker som om dialogen mellom foreningen og byråene kunne vært tettere, sier Ruben Søgaard, administrerende direktør i Mediacom.

I mediebyrået Dentsu Aegis, sier forhandlingsansvarlig, Harald Eide-Fredriksen, at han har forståelse for at «det råder usikkerhet på dette området.»

- Men dette har tydeligvis tilspisset seg mer i Sverige enn det vi opplever er situasjonen her i Norge. Påstandene i Sverige fra Stefan Barholms side får først og fremst stå for hans egen regning. Samtlige byrågrupperinger i Sverige har imøtegått hans påstander, sier Eide-Fredriksen.