Resultatsesongen for reklamebyråene har startet godt, med sterke tall fra SMFB tidligere denne uken og i dag styrket inntjening i Los&Co. For når tallene for fjoråret nå foreligger, kan kommunikasjonsbyrået til Jan Christian Fossiedbråten skilte med en resultatoppgang på 1,2 millioner kroner til 9,2 millioner kroner.

Det er en økning på 14 prosent for byrået som nylig slo seg sammen med digitalbyrået Jimmy Royal og tok to gull på reklamebransjens kreativitetskonkurranse «Gullblyanten» tidligere denne måneden.

- Vi har helt siden oppstarten sørget for å ha en solid og sunn lønnsomhet i byrået, og jeg er svært fornøyd med at vi fortsetter å forbedre oss, selv i det som må kunne kalles et omstillingsår, sier daglig leder Jan Christian Fosseidbråten til Kampanje.

Les også: SMFB mer enn dobler overskuddet 

Da landets største annonsører rangerte norske reklamebyråer på Kampanjes store «Byråprofil»-undersøkelse falt Los&Co ned fra en tredjeplass til 8.plass.

Mistet store kunder
Men resultatene viser at Los&Co har kommet seg godt gjennom omstillingen og at det er  mer vind i seilene i byrået enn det mange hadde ventet fra selskapet som teller 57 ansatte ved inngangen til 2016. Byrået måtte nemlig se kunder som Gilde og Tine forsvinne ut døren samtidig som Rimi gjennom Coops oppkjøp av Ica-konsernet ble faset ut.

Det ga seg utslag i både omsetning og byråinntekt. Omsetningen gikk tilbake med 14 prosent fra 180,6 millioner kroner til drøye 160 millioner kroner, mens byråinntekten falt med fire millioner kroner til 66,5 millioner i 2015.

- Utfasingen av disse oppdragene skjedde på en veldig kontrollert og god måte i samarbeid med de aktuelle kundene, forklarer Fosseidbråten.

Når Fosseidbråten skal oppsummere fjoråret kaller han det «et år i endringens tegn» der «utskiftninger av personal» og «effektiviseringer» preget regnskapsåret.

- Men vi brukte 2015 til å kartlegge kompetansekravene og behovene for å få et best mulig tilbud til kundene. Jeg er stolt over den arbeidsånden de ansatte har vist, og hvordan vi nå går inn i 2016 med vind i ryggen. Samtidig har vi opplevd både økt oppdragsmengde fra eksisterende storkunder og har vunnet en rekke nye kunder, sier han.

Han trekker spesielt frem økt aktivitet på kunder som SAS, One Call og Hurtigruten som byrået nylig forsvarte i en større pitsj med flere av de ledende byråene i finalen. Blant nye kunder i 2015 er Santander, Q-meieriene og Nora.

- Har du redusert staben?

- Vi har gjort noen justeringer og tatt ned bemanningen noe, sier han.

Antallet ansatte ved inngangen til 2015 var på 63 personer.

- Må ha sunn økonomi
Fosseidbråten kan imidlertid fortelle at byrået nå «er i markedet for å rekruttere enda flere gode hoder» etter at kundelisten er blitt ytterligere utvidet ved inngangen til 2016 med blant andre Statens Vegvesen, Syklus og det mektige Orkla-konsernets merkevare Stabburet.

Nylig ble det kjent at Los&Co slår seg sammen med Jimmy Royal, som Kampanje tidligere har omtalt, som forøvrig også gjorde det godt under Gullblyanten med to bronser og et diplom.

- Med Jimmy Royal på laget styrker vi oss områder som design og digitale tjenester. Vi har nå også etablert en egen avdeling som skal arbeid med såkalt influencer marketing, sier han.

- Hva er målet for 2016?

- Vi har ikke noe stort behov for å vokse mye mer, men heller bygge en solid plattform. Samtidig er det klart at du må ha en sunn økonomi for å kunne satse og det har Los&Co alltid hatt. Jeg mener et reklamebyrå i dag må ha en lønnsomhet på 10-15 prosent for å være bærekraftig. Men viktigere enn å maksimere bunnlinjen, er det å investere for å kunne levere enda bedre til kundene, sier Fosseidbråten.

Her ser du alle tallene til Los&Co for 2015. Alle tall i MNOK.

Los&Co 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 160,2 180,6 - 11,0
Driftsresultat 9,2 8,0 + 15,0
Resultat før skatt 9,2 8,0 + 15,0