I en pressemelding fra Anthon B. Nilsen Utdanning, som eier Westerdals Oslo Act, heter det at daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, Nicolai H. Løvenskiold, fratrer sin stilling frem til Økokrim har behandlet ferdig saken om økonomisk rot ved Westerdals. Han var administrerende direktør eller styreleder ved Westerdals da Film og Tv-studiet ble etablert som egen linje i 2002 og frem til 2007.

- Anthon B. Nilsen Utdanning AS må som eier av Westerdals følge opp saken, og for å unngå tvil om at alle vurderinger og beslutninger gjøres utelukkende i skolens interesse, ønsker jeg ikke å være en del av prosessen. Jeg har derfor bedt styret om å få tre tilbake. Det er det beste for selskapet, sier Nicolai H. Løvenskiold i meldingen.

Les ogå: Westerdals-rektor slår tilbake mot reklame-topper (Krever innlogging)

Les også: Anmelder Westerdals - krever 28 millioner tilbakebetalt

Løvenskiold synes hele saken er trist for alle parter.

- Det er veldig leit og beklagelig at disse forholdene fra fortiden rammer den nåværende høyskolen Westerdals Oslo ACT. Fra vi engasjerte oss i Westerdals reklameskole på slutten av nittitallet, har skolen utviklet seg til i dag å være en ledende høyskole for kunst, kommunikasjon og teknologi som har bidratt til å sette vår kreative utdanning på kartet internasjonalt. Det har vi grunn til å være stolte av, og det er forferdelig trist at studenter og ansatte på dagens høyskole må oppleve belastningen det er at saker fra forløperen til skolen de går på eller jobber på, kommer i Økokrims søkelys, sier Løvenskiold.

I 2014 hadde Kampanje et større profil-intervju med Nicolai H. Løvenskiold. Les det her: Mannen bak «superskolen»

I Løvenskiolds fravær vil Lars Buer gå inn som arbeidende styreformann i Anthon B Nilsen Utdanning.

- Det er viktig å presisere at eierne av konsernet aldri har tatt utbytte fra skoler med statsstøtte og at de resultatene som er skapt ved disse skolene, har gått til å utvikle skolevirksomheten. Slik vil det også være i framtiden, sier Lars Buer i meldingen.

Anthon B. Nilsen Utdanning omfatter 13 enheter og hadde en omsetning i 2015 på nærmere kr 1,2 milliarder kroner.