Kunnskapsdepartementet (KD) mener Westerdals har gitt uriktig informasjon til myndighetene og mottatt uberettiget statsstøtte i perioden mellom 2002 og 2012.

Bakgrunnen for saken er avsløringer i avisen Dagens Næringsliv.

– Vi ser svært alvorlig på dette. Skolen har gitt uriktige opplysninger til både Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Lånekassen, og har på feil grunnlag fått utbetalt statsstøtte for studentene på film og TV. Det er disse pengene vi nå varsler at vi vil kreve tilbakebetalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Uberettiget statsstøtte
KDs undersøkelser har avdekket at skolen mottok tilskudd for et opplæringstilbud i film og TV i den aktuelle tiårsperioden uten å ha godkjenning for dette.

Etter at KD begynte å stille spørsmål om saken, har Westerdals opplyst at høyskolen har hatt ytterligere to tilbud uten godkjenning. Departementet er i gang med vurderinger av om Westerdals har mottatt uberettiget statsstøtte for elevene ved disse linjene også.

Dagens Næringsliv har også avdekket at Westerdals krevde ulovlige høye skolepenger i årene 2002 til 2012.

Ifølge avisen krevde Westerdals fra 2002 til 2012 nesten det dobbelte av maksimalbeløpet i henhold til privatskoleloven. Tidligere studenter ved skolen har nå gått sammen og fått advokathjelp for å kreve pengene tilbakebetalt.

– Foreløpig vurdering
Westerdal Oslo School of Arts, Communication and Technology eies av Anthon B. Nilsen-konsernet. Kommunikasjonsdirektør Trond Andresen sier i en kommentar at det er Westerdals som er anmeldt, og at eierkonsernet forventer at den nåværende ledelsen ved skolen samarbeider med Økokrim og belyser de spørsmålene Økokrim måtte ha.

– Kunnskapsdepartementet har gitt en foreløpig vurdering av at skolen fikk utbetalt statsstøtte til studier som ikke hadde den nødvendige godkjenning. Den beslutningen vil vi også studere, og så vil vi ta det derfra. Dette kom i dag og vi har ikke fått sett mer på det, sier Andresen til NTB.

Kommunikasjonssjef Vibecke Osfoss ved Westerdals skriver i en epost at den nye ledelsen ved skolen har foretatt en intern gjennomgang av driften i den aktuelle perioden, og at resultatene er blitt delt med Kunnskapsdepartementet, presse og øvrige interessenter.

– Den nye ledelsen er opptatt av å samarbeide med Kunnskapsdepartementet og Økokrim i den videre prosessen, skriver Osfoss.

Uenig med departementet
I en rekke artikler i Dagens Næringsliv i fjor høst ble det også stilt spørsmål om hvorvidt Anthon B. Nilsen hentet ut ulovlig utbytte, da de overførte et beløp på over 100 millioner kroner fra sine statsstøttede privatskoler Westerdals, NITH og NISS til morkonsernet, i forbindelse med at de tre skolene ble slått sammen.

Konsernet har avvist at overføringen var ulovlig, men valgte i november i fjor å tilbakeføre pengene til Westerdals og slette skolens gjeld «for å skape ro».

– I denne saken er vi og departementet uenige i spørsmålet om overføringen var i tråd med lovverket. Vi mener den var det. Men siden de økonomiske virkningene nå er reversert, mener vi det ikke er grunn til å forfølge den saken ytterligere, sier Andresen.

I anmeldelsen fra Kunnskapsdepartementet tirsdag, er ikke dette forholdet nevnt.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har innkalt både Torbjørn Røe Isaksen (H) og tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til høring 20. april i kjølvannet av saken.