Det drar seg til i utendørsbransjen der de to største aktørene JCDecaux og Clear Channel i alle år har kjempet i et reklamemarked på rundt 500 millioner kroner. Her har Clear Channel vært den mest offensive aktøren de siste årene, etter at selskapet tok over den verdifulle Sporveisavtalen fra konkurrenten JCDecaux som gir selskapet retten til å selge reklame på sporveiens rutenett i hovedstaden.

Les også: Milliardkontrakt i boks

I tillegg vant Clear Channel nylig også bysykkel-kontrakten i Oslo før selskapet gikk inn i eksklusive forhandlinger med Oslo kommune om reklameavtalen knyttet til busskurene og toalettene i hovedstaden.

Det amerikanske-eide utendørsselskapet var dermed i ferd med å skvise ut erkerivalen JCDecaux, som i dag sitter på leskurene, fra hovedstaden. Omsetningen til JCDecaux har de siste par årene falt med nesten 150 millioner kroner til snaue 250 millioner kroner i 2014.

Les også: Tredobler reklamen i Oslo

Les også: Tar jerngrep på Oslos gater

Vant i retten
Men nå kan franske JCDecaux se ut til å få en ny sjanse i kampen om utendørskontraktene knyttet til leksurene og toalettene. JCDecaux klaget Oslo kommune inn for domstolen med krav om midlertidig forføyning for å stanse de eksklusive forhandlingene mellom kommunen og Clear Channel.

I en kjennelse fra 4. februar har JCDecaux fått medhold og kommunen har nå ikke anledning til å signere noen avtale med Clear Channel.

- Vi får komme tilbake til dette mot ved ankefristens utløp. Vi har ingen kommentarer til dette nå, sier kommunikasjonsdirektør hos Bymiljøetaten, Alise Davidsen, til Kampanje.

- Kommer dere til å anke?

- Det får vi komme tilbake, sier hun.

- Vårt ansvar å prøve det for retten
Kommunen ved Bymiljøetaten har frist til mandag med å anke kjennelsen fra Oslo Tingrett og dommen er derfor ikke rettskraftig. Men dersom kommunen ikke velger å anke og prøver saken en gang til, vil kjennelsen fra tingretten høyst sannsynlig bli stående og kontrakten vil måtte lyses ut på nytt.

- Hvorfor gikk dere til rettssak mot kommunen?

- Vi følte at kommunen hadde brutt likebehandlingsreglene og det er vårt ansvar både overfor våre eiere og ansatte å prøve dette for retten, sier Øyvind Markussen, administrerende direktør i JCDecaux, til Kampanje.

Utover det ønsker ikke JCDecaux-sjefen å kommentere saken ytterligere.

Ville kun ha en av pakkene
Det var i januar i 2014 at Oslo kommune ved Bymiljøetaten utlyste konkurransen om forhandlinger for anskaffelse av reklamefinansierte bymøbler i Oslo og dermed drift og vedlikehold av leskur og toaletter (Pakke 1) og bysykler (Pakke 2).

Men det JCDecaux nå har fått retten med på, er at Clear Channel ikke la inn et tilbud på begge kontraktene samlet (Pakkke 3), men kun de enkelte kontraktene. I sakspapirene står det at «leverandøren må inngi tilbud på hele leveransen for å være deltaker i konkurransen» og at «leverandørers tilbud skal bestå av tre deler».

I tilbudet til Clear Channel står det ifølge rettspapirene imidlertid følgende å lese:

- Clear Channel har gitt to tydelige tilbud: Ett på Pakke 1 og ett på Pakke 2. Tilbudene innebærer at all eksisterende infrastruktur skal erstattes med ny. Dette medfører dessverre at vi i utgangspunktet kun gir et tilbud om å få Pakke 1 eller Pakke 2, ikke begge to i kombinasjon, heter det i sakspapirene.

Clear Channel ønsket i stedet å komme til enighet med kommunen om en totalløsning gjennom forhandlinger. Dermed mente JCDecaux at vilkåret for å levere inn anbud var brutt.

Også retten falt ned på dette og ifølge kjennelsen står det at «tilbydere må gi tilbud på alle de tre pakkene for å være deltaker i konkurransen», men siden dette vilkåret ikke ble oppfylt må «konkurransen avlyses».

Les også: - JCDecaux som bråker med kommunen

Kjemper om en reklamemilliard
Det er store summer det kjempes om. Samlet verdi på kontraktene med en varighet på 12 år, er etter det Kampanje kjenner anslått til opp mot én milliard kroner, men det er også knyttet store kostnader til kontraktene som har en investeringsramme på rundt 200 millioner kroner.

Det ville påført Clear Channel, som har slitt med økonomien, store kostnader. Selskapet har tapt nesten 100 millioner kroner på sin utendørsvirksomhet i Norge de siste tre årene og eieren, et amerikansk private equity-fond, sliter også med økonomien med sin svimlende gjeld på hele 20 milliarder dollar.

Les også: Jager milliarder på nye annonse-børser

I kjennelsen heter det videre at JCDecaux krevde å få dekket sine saksomkostninger på rundt en halv million kroner, men her satte tingretten foten ned og halverte beløpet som JCDecaux kan kreve å få dekket av kommunen.