De siste ukene har utdanningsinstitusjonen Westerdals vært et hett tema i kreative kretser. Ikke bare har skolen overfakturert sine studenter og må mest sannsynlig betale tilbake flere titalls millioner kroner. Men også kvaliteten på utdanningen har fått gjennomgå, blant annet i en kommentar av Futatsu-sjef Aris Theophilakis på Kampanje.

Dette resulterte i motinnlegg fra både Westerdals-studenter og lærekrefter.

Les også: - Står tiden stille, Aris?

Les også: - Reklame ikke viktig nok for mange

Bransjeveteran Bendik Romstad gikk ut fra Westerdals sammen med makker og ektefelle Anne Gravingen i 1994. Den gang var skolen en ren reklameskole. Han er kritisk til at utdanningen på Westerdals har blitt så bred.

- Etter hvert som Westerdals har fått nye eiere, har man ønsket å melke kua og få flere og flere linjer og elever. Nå rekrutterer de til så mye annet. Det er et problem for hele reklamebransjen at det å jobbe i reklamebransjen etter Westerdals ikke er det gjeveste lenger mer, sier Romstad.

- Bransjen trenger tekstforfattere
Og dette merkes spesielt på tekstforfatterne, mener Romstad. Han mener Westerdals ikke klarer å utdanne tekstforfattere som reklamebransjen trenger.

- Veldig få tekstforfattere ender i reklamebransjen. Det er ikke mitt ansvar å argumentere for at Thomas Gjertsen skal få en god vitseskriver, men å påse at det kommer gode folk til reklamebransjen. Nå består teamene stort sett av to AD-er. For oss betyr det at vi må lære AD-ene tekstskriving, for noen må jo skrive den teksten. Og siden skolen ikke lærer dem det, må vi gjøre det. Men det kan ikke læres på to timer, sier Romstad.

Han trekker også frem at teamstrukturen med én tekstforfatter og én AD er en konstellasjon reklamebransjen over hele verden benytter, som et argument for å beholde strukturen. Særlig er tekstforfatteren viktig nå som postetekster og Facebook-kommentarer følger alle små og store kampanjer. Da hjelper det lite at alle tekstforfatterene skriver vitser.

- Reklamebransjen vil ha folk som er dedikerte til å drive med reklame og ha optimal team som kan løse oppgavene vi har, sier Romstad.

Også den tradisjonelle teamstrukturen har vært diskutert. Kreativ leder Stein Simonsen i McCann fremholder at det viktigste er å lage en god jobb, ikke hvordan teamstrukturen er.

- Jeg tror ikke det er viktig å endre bare fordi mye annet er i endring. Vi velger den konstellasjonen som passer best i forhold til ønsket om å lage best mulig jobber, uavhengig av når den konstellasjonen ble oppfunnet. Siden tekst og AD enn så lenge fungerer best i de fleste tilfeller, er det også sånn de fleste jobber hos oss, sier han.

- Alltid behov for ideer
Bedt om å kommentere debatten som raser rundt Westerdals, skynder Stein Simonsen seg å understreke at han ikke har gått på Westerdals selv. Men debatten om hvilken kunnskap nyklekkede reklamefolk bør ha, har han meninger om.

- Utdanningstilbudene speiler vel gjeldende oppfatninger om hva framtida vil bringe. Og når så mye innen faget og bransjen har forandret seg, hadde det vært rart om ikke skolene gjorde det samme. Men selv om det er lett å bli enig om overskrifter som bransjeglidning og digital revolusjon er det ikke opplagt akkurat hva som blir de praktiske implikasjonene av dem, annet enn at lista over ting det er greit å kunne noe om blir stadig lenger. Dermed er det kanskje ikke så rart at hvis utdannelsen blir mindre spesialisert, selv om det betyr at mange har kommet kortere på veien mot å bli et ferdig reklameteam når de uteksamineres, sier Simonsen.

Les også: - Dere får velge om dere vil ta ballen eller mannen

Simonsen etterlyser debatt rundt hvilke «lover» som fortsatt gjelder innenfor kommunikasjonsfaget og derfor må læres og praktiseres, og hvilke det ikke er så nøye med lenger.

- Jeg er overbevist om at det som er viktigst og vanskeligst med jobben vår – og som samtidig er det som gjør den så gøy, er noe som aldri forandres; nemlig behovet for idéer som er så sterke og treffsikre at de legges merke til og når inn hos et stadig mer kresent publikum, uavhengig av kanal, sier han.

Denne uken kom Aris Theophilakis med et svar til motinnleggene. Les det her.

Nylig var forretningsutviklersjef Johan Svensson fra den svenske reklameskolen Berghs i Stockholm i Norge, da han snakket under Norwegian Marketing Summit. Han advarer den norske reklamebransjen mot å låse seg fast i grupper.

- For oss på Berghs er reklame en disiplin innen kommunikasjon. Og kommunikasjonsoppgver behøver man ikke løse i faste grupper. Dette handler ikke om klassiske team lenger, men team med ulik kompetanse, sier Svensson i en kommentar til Kampanje.

Johan Svensson fra Berghs School of Communications kommer med en advarsel til den norske reklamebransjen. Foto: Eivor Eriksen