Tidligere var drømmen til unge reklamefolk å få seg en billett til Cannes for å henge med ringrevene. Gå fra drink til drink på criosette´n, mingle med de rette folkene og bygge nettverk innenfor vår egen, lille bransje.

I dag er det ingen av de unge talentene jeg rekrutterer som drømmer om Cannes. I stedet vil de til Austin, Texas – nærmere bestemt til verdens kanskje viktigste konferanse: South by Southwest (SXSW).

For der Cannes handler om personer, så handler SXSW om ideer.

Der Cannes handler om hva du har gjort og hvilke laurbær du hviler på, så handler SXSW om hva du ønsker å gjøre og hvilke ambisjoner du har.

Der Cannes er tradisjonell, er SXSW utradisjonell.

Allerede på 1500-tallet begynte man å omtale Amerika som «Den nye verden», og det er utvilsomt alt det nye som virker så forlokkende på mange unge i vår bransje. Det er i USA vi ser trendene begynne, det er der ny teknologi utvikles og det er der banebrytende tjenester tas i bruk som revolusjonerer hele bransjer.

Og SXSW er selve arnestedet for nye ideer og ny teknologi, og en møteplass for noen av verdens mest innflytelsesrike individer og selskaper.

Samtidig er Norden også en unik region. Vi ligger i toppen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Vi har en høyt utdannet befolkning. Så dersom USA er stedet for å hente de nye ideene så er Norden stedet for å teste dem ut.

Når noen av mine ansatte eller kommende ansatte sier de er interessert i faglig påfyll på SXSW er jeg derfor positiv til det. De første av oss dro over for tre år siden, og siden har andre fulgt etter – og kommet tilbake med kunnskap og erfaringer som vi umiddelbart har innviet kundene våre i.

I år drar Nina Golizade, Maria Knoph Vigsnæs og Hedvig Haraldstad over, og vi kommer til å dele våre erfaringer på Kampanje den neste uken. Ikke som reiseskildring med fokus på «slik lev dei der», men med sine tolkninger og tanker om det de ser og hører og hvordan det kan være relevant for kommunikasjonsbransjen vår her hjemme.

Hvis du vil se SXSW gjennom deres øyne kan du følge dem både på Kampanje, Los&co og Snapchat.

Og da kommer du garantert til å ville dra til Austin i stedet for Cannes neste år.