Kjære Aris Theophilakis. Vi her på Westerdals, Tekst og skribent har et forslag: La oss snu alt på hodet. La oss si at det er Westerdals Oslo ACT som gjør ting riktig, og at det er du som tar feil. La oss gå litt tilbake i tid som du gjorde, og være enige om at en gang var reklame et unikt og potent fortellingsutrykk. Reklamen var noe folk forholdt seg til, som de snakket om, elsket og/eller hatet. Og bransjen trakk til seg kreatører som hadde ambisjoner om å skape fortelling gjennom produkter. Viktige fortellinger. Tenk Benetton, Nike, Levis, Solo, Diesel, Amnesty, Foreningen for fosterforeldre. Rekka er lang.

Les også: - Westerdals har tuklet med kvaliteten

Det føles lenge siden. Hva har skjedd? Det lurer vi på. Og ikke bare vi. Men flere og flere av de studentene vi rekrutterer til tekstlinja på Westerdals Oslo ACT. De begynner på høyskolen med et åpent sinn. De vil gjerne lære å skrive, kommunisere, jobbe med ideer, konsepter og komme opp med gode fortellinger. De vil inn i miljøer hvor det er mulig å skape fortellinger som på en eller annen måte er viktige. For dem. For folk der ute. De vil inn i miljøer hvor de ser for seg at de kan få realisert ønskene sine om å formidle. Det kan være innafor mange sammenhenger – også reklamebransjen. Men for en del av studentene er ikke nødvendigvis reklamediskursen viktig nok. Bransjen eller reklameutrykket har ikke festet seg i hodene deres.

Studenter som velger Tekst og skribent på Westerdals Oslo ACT får fremdeles mye opplæring i reklamefaget, i tillegg til kunstorientert skriving og redaksjonelt arbeid. Vi mener at alle disse fagområdene er viktige for de som ønsker å utvikle kompetanse innafor skriving og kommunikasjon. Også for dem som velger å jobbe med reklame. Fordi det gjør paletten større og hodet åpnere, og fordi de tre fagområdene vi underviser i griper mer og mer inn i hverandre.

Ved Tekst og skribent på Westerdals Oslo ACT er det nå lagt opp til at studentene, etter at de har gjennomgått en grunnopplæring i disse tre fagretningene, spesialiserer seg i en av dem. Studentene våre er gode hoder, talenter, som gjør en forskjell i de miljøene de ender opp i. Det beviser studentene våre igjen og igjen. Også i reklamebyråene.

Men for mange av dem er det vanskelig å se at en jobb i reklamebransjen vil gi best mulig uttelling for profesjonelle livet de sikter mot. Der de kan skape den beste kommunikasjonen og de beste fortellingene. Så de sprer seg innafor mange medier. Og gjør det bra der de havner. Så kort oppsummert: Tekst og skribent ved Westerdals Oslo ACT er relevant for de beste nye skrivehodene.

Men ikke alle i reklamebransjen klarer i stor nok grad å synliggjøre viktigheten av faget sitt eller mulighetene som ligger i å utøve det ovenfor de nye talentene. Vi vil gjerne snakke videre om dette.