I går anmeldte Kunnskapsdepartementet Westerdals til Økokrim. Til NRK sier Arbeiderpartiets Jette Christensen at det var på høy tid.

- Departementet viser en altfor lite fremoverlent holdning i dette. Torbjørn Røe Isaksen burde hatt et engasjement i å finne ut om det er lovlig det Westerdals driver med. Tvert imot ga jo departementet Westerdals ansvaret for å finne ut om det de driver med er ulovlig, sier Christensen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

Allerede i 2013 ba Riksrevisjonen om bedre oppfølging av private skoler som Westerdals. Christensen mener det er svært uheldig at det er Dagens Næringsliv som har avslørt flere skandaler, før Kunnskapsdepartementet kom på banen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at de er i gang med å omorganisere tilsynsordningen.

- Tilsynet må bli bedre. Vi vil også komme med en lovendring for å gjøre loven klarere, sier statsråden.