I går gikk startskuddet for den nye kampanjen «Dinutvei.no» om vold i nære relasjoner. På et arrangement lanserte justisminister Anders Anundsen kampanjen, som er laget av Dinamo. Kampanjen består blant annet av tre filmer og annonser på print, utendørs, radio. Hensikten med kampanjen er å markedsføre den nye nasjonale nettportalen dinutvei.no.

Kampanjen er laget på oppdrag fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og er en del av handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

- Flere enn vi tror lever i frykt for noen som står dem nær. Det er viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp så raskt som mulig. Dinutvei.no skal gjøre det enklere å finne hjelp og informasjon om vold og overgrep, sier Anders Anundsen i en pressemelding fra Justisdepartementet.

De tre kampanjefilmene setter fokus på at vold ikke alltid er like synlig, og at det kan ramme både menn, kvinner og barn. Filmene skal brukes i sosiale medier, og målet er spredning og deling som følge av det sterke emosjonelle budskapet.

- Vold i nære relasjoner er ikke nødvendigvis så ensidig som det kanskje fremstilles. Det rammer på tvers av både kjønn og alder, og den psykiske volden er vel så vanlig og belastende som den fysiske. Nettopp denne innsikten har vi brukt som utgangspunkt i utviklingen av kampanjefilmene, sier det kreative teamet Mattis Bentzen og Morten Andresen i Dinamo.

Kampanjen vil ha høyt trykk i lanseringsperioden, med lansering av portalen, Boards, plakater, og spredning av filmene. Å øke kunnskapen og kjennskapen til hvor man kan få hjelp om man er utsatt for vold i nære relasjoner er et av hovedmålene med kampanjen.

Se de tre reklamefilmene under:

Film 1: Barn

Film 2: Kvinne

Film 3: Mann