Mediebyråene kjøpte reklame på vegne av de største annonsørene for 9,1 milliarder kroner i 2015. Det var en svak nedgang sammenlingett med 2014. Tilbakegangen var på 0,3 prosent  (se alle tall nederst i artikkelen).

Det er trykte medier som igjen har den store nedgangen. Mediebyråenes reklameinvesteringer i dagspressen endte på 951 millioner kroner i fjor, et fall på snaue 23 prosent sammenlignet med året før.  En av fire annonsekroner er dermed på vei ut av dagspresse som kanal.

Uke- og magasinpressen falt med 15,8 prosent til 186 millioner kroner i fjor. Fagpressen gikk ned med 17,1 millioner til knappe 34 millioner.

- Reklameomsetningen i 2015 endte som forventet med stor nedgang for print-medier som dagspresse og ukepresse. Når opplag og lesertall faller stort, så reduseres også reklameinntektene. I tillegg sitter print-mediene igjen med de målgruppene som annonsører og mediebyråer viser minst interesse for, nemlig de over 50 år, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i GimCom til Kampanje.

- Nedgangen er stor
Gimnes mener det samtidig er viktig å understreke at norske papiraviser fremdeles er på et høyt nivå når det gjelder opplag og lesertall.

- Fallet startet fra et veldig høyt nivå, men nedgangen er stor og skjer raskt. Likevel er det fremdeles mange lesere av papiraviser som annonsørene ikke må glemme, sier Gimnes.

Jarle Thalberg, som i fjor gikk fra Aegis til GroupM, oppsummerer fjorråret slik:

- Det har totalt sett vært et stille år i 2015 og en ender på omtrent samme omsetning som i 2014. Det var det bildet vi så også etter første halvår,  sier  mediedirektøren i GroupM til Kampanje.

Han påpeker en viktig trend for de trykte mediene:

- Avisene fortsetter sin kraftige nedgang, men det er verdt å merke seg at ukepresse og magasiner faller med økt fart. Etter første halvår var fallet på 10,1  prosent, som var tilsvarende fallet i 2014. I andre. halvår har derimot ukepresse/magasiner fått føle et enda sterkere fall som gjør at en ender ned hele 15,8 prosent. Dette er dramatiske tall og det er lite som tyder på at denne forsterkende trenden ikke vil fortsette i 2016, varsler Thalberg.

- Tv faller minimalt
Også for den største mediekanalen, kommersiell tv, endte fjoråret med en nedgang, men fallet var ikke dramatisk. Mediebyråene kjøpte tv-reklame for totalt 3,408 milliarder kroner. Det er bare 0,1 prosent mindre enn året før.

- Tradisjonell tv holder seg godt, og faller minimalt. Også tradisjonell tv mister seere i de mest attraktive målgruppene, men som helhet er reklameomsetningen samt tv-seingen i Norge marginalt ned. Jeg tror heller ikke på det store tv-fallet i 2016, men deretter kan de gå langt raskere ned for tradisjonell tv, sier Gimnes til Kampanje.

- Tv er stabilt, og her er veksten blitt stoppet av at kanalene i lange perioder har vært utsolgt, forteller Thalberg.

- Nettveksten flater ut
Internett, som er blitt en omfattende reklamekategori bestående av display (banner), mobil, web-tv og søk, er blitt en stadig viktigere kanal for mediebyråene. I fjor steg investeringene med 10,1 prosent til 2,639 milliarder kroner. Internett har nå en andel på 29 prosent av de totale investeringene på 9,1 milliarder kroner.

- Ikke uventet fortsetter internett sin økning på ulike skjermer og med ulike reklameformater. Samtidig opplever mange nettsteder en stagnasjon. Og når det gjelder nett-annonseringen har svært mye skjedd i løpet av året som nå er tilbakelagt. Programmatisk kjøp og salg av reklame har endret markedet stort. Nett-annonseringen blir mer og mer børs-orientert – og det endrer spillereglene. Ikke minst i fordelingen av pengene mellom aktører, sier Gimnes.

Jarle Thalberg konstaterer at nettveksten flater ut etter flere år med enorm vekst.

- Internett har fremdeles kraftig vekst, men det er klare tegn til at veksten nå flater ut. Display har størst vekst i disse tallene, og er nok sterk hjulpet av programatiske kjøp, sier han.

- Har funnet tilbake til formen
Kino og utendørs har sterk vekst, opp med henholdsvis 30,3 og 12 prosent.

- Noen av de tradisjonelle mediekanalene som falt litt uforklarlig kraftig i 2014 henter seg tilbake: Det er utendørs og kino. Dette er kanaler som leverer et stabilt varelager og burde ikke ha slike svingninger, men har vært preget av uro i salgsorganisasjonene de siste årene og lidd av det. Det er gledelig å se at disse kanalene har funnet tilbake til formen. Fallet i 2014 burde ikke ha skjedd, sier Thalberg.

- Vi ser at flere av de tradisjonelle mediene holder seg godt. Kino er jo prosent-vinneren i reklamemarkedet med en økning på over 30 prosent, sier Gimnes.

Radio økte med 4,5 prosent til 405 millioner kroner i fjor.

- Radio gjør igjen et godt år, men jeg tror det blir vanskelig å forsvare ytterligere vekst her i 2016, sier Thalberg.

Her er mediebyråenes omsetning så langt i år (januar til desember) sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal 2015 2014 Endring i prosent
Dagspresse 951.266 1.233.275 -22,9 %
Ukepresse 186.294 221.380 -15,8 %
Fagpresse 33.719 40.694 -17,1 %
TV 3.408.994 3.410.703 -0,1 %
Radio 405.050 387.570 +4,5 %
Internett 2.639.856 2.396.715 +10,1 %
Kino 62.905 48.290 +30,3 %
Utendørs 406.730 363.027 +12,0 %
Direkte 938.267 989.844 -5,2 %
Andre medier 72.944 46.241 +57,7 %
Totalt 9.106.025 9.137.739 -0,3 %

 Alle tall i millioner kroner.