Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  lanserer i disse dager en ny forening kalt LHL Astma og allergi og reklamebyrået Kitchen står bak lanseringskampanjen.

Der blir de tilsynelatende uskyldige kosedyrene utsatt for et nytt og kritisk blikk. Dette er nemlig støvsamlere på barnerommet som kan skape store problemer for barna.

- Gjennom et fokus på barnerommet ønsker Kitchen å stoppe problemene før de oppstår. Vi prøver å vise hvor farlige kosedyr kan være hvis de ikke vaskes ofte nok og blir for mange, sier Bendik Romstad i Kitchen.

For å få frem dette budskapet har de brukt dukkemaker, fotograf og etterarbeid for å gjenskape Kim Jong-il, Muammar al-Gaddafi og Adolf Hitler som kosedyr. Disse vil man de neste ukene se på boards, annonser og på Facebook i Kitchens nye kampanje.

- For de aller fleste i Norge er kosedyr mye farligere enn noen av verdens aller verste despoter, fortsetter Romstad.

- Vi bruker en relativt kraftig stoppeffekt for å gjøre småbarnsforeldre bevisste på viktigheten av å forebygge disse sykdommene, sier generalsekretær Trond Solvang i LHL Astma og allergi.

Ifølge LHL Astma og allergi er antall rammede barn firedoblet siden 70-tallet, og nå har over 20 prosent av alle barn plager. Til sammenligning er tallene 40 prosent og 50 prosent i henholdsvis Sverige og England, så framtidsutsiktene kan se dystre ut.