Kulturminister Thorhild Widvey har sendt ut et forslag til nye regler for reklame på tv som skal jevne ut konkurransen mellom kanaler som sender fra Norge og kanaler som sender fra utlandet.

- En oppmyking av reklamereglene i tråd med reguleringen i andre EØS-land vil bidra til å styrke konkurranseevnen til de norske kommersielle kringkastingene, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

I høringsnotatet åpner kulturministeren for reklame på delt skjerm og virtuell reklame, og å oppheve regelen om at reklame ikke kan overstige 15 prosent av daglig sendetid. Widvey vil også åpne for identifikasjon av sponsor i programmer, enkeltinnslag i programmer og i programtrailere.