Saken er oppdatert med kommentarer fra Fox International Channels.

Medietilsynet er på krigsstien overfor tv-kanaler som sender pengespillreklame fra utlandet og inn i norske stuer. I løpet av 2015 har Medietilsynet sammen med Lotteritilsynet gjennomført en rekke konsultasjoner med mediemyndigheter i Storbritannia, Spania og Nederland, som alle har kanaler som retter seg mot et norsk publikum, for å få stanset praksisen.

Målet har vært å komme til en frivillig løsning i samarbeid med medietilsynene i de aktuelle landene. Resultatet er at Fox International Channels, som sender Fox og National Geographic fra Spania, har kommet til enighet med de spanske mediemyndighetene om å stoppe pengespillreklamen inntil videre. Bakgrunnen for det skal være et spørsmål om bettingaktørene som kjøper reklame på Fox-kanalene opererer med spanske eller britiske lisenser.

- Fox har sagt at de vil følge de norske reglene, og dermed er det blitt sånn. Det er veldig hyggelig, sier Medietilsynets direktør for konsesjon og tilsyn, Gudbrand Guthus, til Kampanje.

I et intervju med Kampanje sier i midlertid norgessjef Anders Borge i Fox International Channels at de har tatt av bettingreklamen fordi det har oppstått tvil om den sendes i samsvar med spansk lov og at de jobber for å reversere avgjørelsen.

Les mer: Varsler omkamp om bettingreklame

I en kontroll tilsynet gjorde i mars og april i år ble det registrert 118 reklamer for lotterier eller pengespill på Fox i løpet av ett konstruert døgn. Tilsvarende tall for National Geographic var 101.

- Fox er ikke av de aller største, men de er betydelige likevel. De som sender fra Storbritannia er betydelig større, sier Guthus.

Discovery-kanalene Fem, Max, Vox, Discovery og TLC sender alle fra Storbritannia. Det gjør også MTG-kanalene TV3, Viasat 4 og TV6. Alle har sagt blankt nei til Medietilsynets forespørsel.

- Det stemmer. De har sagt at de ikke vil stanse, men vil følge britiske regler. Det har ikke ført frem.

Det nederlandske medietilsynet har ikke svart på henvendelsen. Det er imidlertid bare MTV som sender fra Nederland og til norske seere.

Norske myndigheters eneste alternativ nå er å vurdere om det skal iverksettes en omgåelsesprosedyre etter AMT-direktivet.

- Det tror vi blir veldig vanskelig. Vi må påvise at kanalene har etablert seg i Storbritannia for å komme unna reglene på dette punktet i Norge. Det er en stor bevisbyrde på norske myndigheter, sier Guthus.

Han mener uansett en slik beslutning bør avvente inntil EU-kommisjonen har lagt frem de varslede endringene i AMT-direktivet andre kvartal 2016.