Etter elleve måneder er mediebyråenes reklameinvesteringer på vegne av norske annonsører i rute mot en nullvekst for året. Hittil i år har Mediebyråforeningens medlemmer kjøpt reklame for 8,483 milliarder kroner. Det er en liten nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det betyr at markedet har styrket seg etter en overraskende svak november der salget falt med 8,1 prosent. Mediebyråene kjøper reklame for rundt ni milliarder kroner i år. Det totale reklamemarkedet er på cirka 19 milliarder.

Les mer: - Overraskende svake reklametall

Ser man på november isolert så ble det en måned godt over gjennomsnittet. Mediebyråene sprøytet 847,8 millioner kroner inn i reklamemarkedet i november, 11 prosent mer enn i november i fjor. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen som ble lagt frem mandag kveld.

Se alle tall for alle mediekanaler for januar-november og november isolert nederst i denne saken.

- Korreksjon fra oktober
- Som forventet kom her korreksjonene til de usedvanlig svake oktober-tallene November fremstår ved første øyekast som en meget sterk måned, med hele 11,1 prosent vekst isolert sett, men det kommer som sagt for det meste som en korreksjon til noen overraskende avvik i oktober, sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis, en av landets største reklamekjøpere, til Kampanje.

- Hva kan du si om temperaturen i reklamemarkedet nå?

- Ser vi oktober og november under ett, er det en fremgang på 0,5 prosent fra i fjor, og det rimer godt med den marsjfarten vi opplever det faktisk er i markedet for tiden. Alle kanalene som var mye ned forrige måned; dagspresse, magasiner, radio, tv og DM, styrker seg tilsvarende denne måneden. For kino er det omvendt; de var sterke i oktober og tilsvarende svake nå i november.

- Utendørs går mot strømmen
Det er er utendørs som er månedens vekstvinner med en økning på nær 60 prosent. Samme kanal ligger også godt an til å bli en av årets største vinnere totalt sett med en vekst på 14,7 prosent hittil i år

- Utendørs går mot strømmen og klinker til med 58 prosent vekst i november, på toppen av god fart gjennom hele høsten. De står nå igjen som en av årets store vinnere med 14,7 prosent vekst akkumulert, sier Eide-Fredriksen.

Internett hadde en vekst på 3,68 prosent, godt under mediekanalens eget snitt så langt i år på 10 prosent. Mediebyråene har omsatt internettreklame for mer enn 2,429 milliarder kroner så langt i år. Økningen i kroner er 223 millioner. 

Kjøligere på nettet
- Det er et interessant trekk er at den langvarige store veksten på internett ser ut til å ha kjølnet betraktelig. Internett har riktignok blitt en stor kanal, men for tredje måned på rad er det kun marginal vekst på de digitale kanalene, og akkumulert hittil i år er de nå nede på «bare» cirka ti prosent vekst, sier Eide-Fredriksen.

Også tv gjør en god måned, og dermed også et comeback etter en oktober-måned med røde tall. Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis fikk altså rett i antagelsen sin fra oktober om at månedlig periodisering gjorde at noe av oktoberomsetningen ble liggende over i november.

Forhandlingsdirektør Jonas Buskop i mediebyrågrupperingen Omnicom Media Group (OMG), som også er en betydelig reklamekjøper, oppsummerer november slik:

- November var en sterk måned, som skiller seg fra hovedtrenden denne høsten som er svak nedgang. Nå skal vi som vanlig ikke se oss blinde på enkeltmåneder, men heller se dette i sammenheng med den betydelige nedgangen vi har sett de siste to månedene. Det er ingen overraskelser når det gjelder enkeltmediegrupper, og det meste er i tråd med trender vi har sett hele 2015, sier Buskop til Kampanje.

Her er mediebyråenes omsetning for november sammenlignet med samme måned i fjor:

Kanal Nov. 15 Nov. 14 Endring i prosent
Dagspresse 80.589
83.466
-3,45
Ukepresse 17.509 18.334 -4,50
Fagpresse 2.461 4.928 -50,06
TV 315.171 275.310 14,48
Radio 32.347 31.821 1,65
Internett 244.728 236.053 3,68
Kino 4.897 5.607 -12,6
Utendørs 44.294 27.946 58,50
Direkte 98.352 88.697 10,89
Andre medier* 7.441 - -
Totalt 847.789 763.209 11,08


Alle tall i millioner kroner.  *En periodiseringsfeil gjør at det ikke er mulig å hente ut tall for denne kategorien fra 2014.

Her er mediebyråenes omsetning så langt i år (januar til november) sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal Nov. 15 Nov. 14 Endring i prosent
Dagspresse 875.186 1.133.387 -22,8
Ukepresse 176.514 203.701 -13,3
Fagpresse 31.766 39.668 -19,9
TV 3.211.879 3.226.622 -0,5
Radio 379.700 370.049 2,6
Internett 2.429.362 2.206.252 10,1
Kino 57.755 43.805 31,8
Utendørs 385.579 336.187 14,7
Direkte 862.948 903.680 -4,5
Andre medier 72.525 41.246 75,8
Totalt 8.483.214 8.504.597 -0,3

 Alle tall i millioner kroner.