Dinamo AS, som består av fagenhetene Reklame, PR, Design og Magazine, hadde en byråinntekt på 73,4 millioner kroner i 2014, nesten 30 millioner kroner mindre enn året før. Det skjer etter at byrået har mistet store kunder og gjennomført en rekke kostnadskutt, inkludert store nedbemanninger.

Resultat før skatt falt med 80 prosent, fra 930.729 kroner i 2013 til 193.421 kroner i 2014.

Styret skriver i årsmeldingen at det svekkede resultatet skyldes at man ikke har klart å kompensere for bortfallet av nøkkelkundene, og at man derfor har gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak. Dinamo teller i dag 56 årsverk, som er en halvering fra gjennomsnittlig antall årsverk i 2013, da de talte 106.

Det er særlig tapet av Gjensidige og Oslo Lufthavn som har tynget byrået, forteller Helje Tefre til Kampanje.

- Summa summarum er dette bedre enn vi hadde fryktet. Vi har nedbemannet 50 årsverk. Deler av det er på grunn at vi hadde mistet kunder, men vi har også valgt å stramme inn fordi vi ikke tror konkurransen vil bli mindre, sier han.

Kuttet avdelinger
Hølje Tefre tok over styringen i Dinamo i mars i fjor og gikk umiddelbart i gang med å gjøre om Dinamo til et integrert kommunikasjonshus med færre avdelinger, færre selskaper og færre daglige ledere. Som en følge av det ledes ikke fagavdelingene nå av egne ledere, men av fagansvarlige. Det va rårsaken til at PR-sjef Wenche Halsen forsvant ut av kommunikasjonshuset i fjor.

Les mer: Kutter antall Dinamo-sjefer

Tidligere opererte Dinamo med hele åtte forskjellige fagområder. I tillegg til Reklame, PR, Design og Magazine hadde selskapet også egen retail-, ekspress-, dialog- og digitalavdeling. Nå er byrået nede i fireavdelinger.

- Er dere ferdige med nedbemanningen nå?

- Planen om å fornye Dinamo handler om å være mer fleksible på tanke på at det ikke er alle områder der vi vil se vekst. Kunder har en annen etterspørsel og behov nå enn de har hatt tidligere. Jeg tror dyktige byråer er de som raskt tilpasser seg den etterspørselen.

Flytter til sentrum
Et annet ledd i spareplanene er å flytte lokaler.  I vår ble det kjent at kommunikasjonsselskapet forlater lokalene på Lagåsen utenfor Oslo og har signert en avtale om å leie rundt 1.500 kvadratmeter av Entra i Schweigaardsgate 16 i Oslo sentrum. Dit flytter byrået om to uker.

Les mer: Dinamo flytter til Oslo sentrum

- Vi kommer til å spare halvannen million kroner på årsbasis på å flytte, men sammenlignet med uttgiftene vi én gang hadde, kommer vi til å spare 4-5 millioner. Det er positivt for Lagåsen også, fordi de nå kan realisere eiendomsprosjekter.

- Hvordan ser 2015 ut?

- Jeg er positiv til 2015 sånn som vi ser det nå. Jeg vil ikke binde meg til resultater, men vi tåler mer svingninger enn vi hadde. Vi har vunnet Nasjonalbiblioteket og vant Norsk Tipping. Vi har en bra tilgang på kunder.