For kort tid siden kapret McCann Norsk Tipping’s Lotto-konto, etter at Try hadde vært i førersetet i hele 13 år. Nå utfordrer de konkurrenten ytterligere ved å ta del i valgkampen, med Høyre som kunde.

Daglig leder i McCann, Linda Kling, tror det er fullt mulig å ta opp kampen med Try også på dette området.

- Det dreier seg alltid om den gode ideen til den riktige saken. Også står det all respekt av den kommunikasjonen Arbeiderpartiet har turt å bli med på. Stoltenberg sist valg var fantastisk. Det handler om å skape den gode ideen for retningen partiet vil ta, sier hun til Kampanje.

- Vi har våre begrensninger i budsjett
Det reklamebyrået skal hjelpe Høyre med er blant annet grafisk utforming av vervekampanjer, samt datafangst og analyse. Mediebyrået BPN har ansvar for medieplanlegging, SEO og SEM. Oppdraget er delt opp i ulike deler, der en del av kontrakten vil avhenge av kjøp fra Høyre sentralt og fra alle lokalforeninger, på Google, Facebook eller andre medier.

- Samarbeidet med Linda og hele gjengen i McCann er virkelig bra. De utfordrer oss der de må, og de er raske der de skal. Men vi har våre begrensninger i budsjett, så for McCann sin del hadde det nok vært mer lukrativt å få AP/LO/Fagforbundet som kunde. Men jeg er glad de vil jobbe med oss, sier markeds- og kampanjesjef i Høyre, Dag Terje Klarp Solvang.

Det er Joakim Vars Nilsen i McCann som skal ha ansvar for Høyre. Han syns det både er utfordrende og stimulerende å jobbe med det han kaller "mennesker som er dyktige på kommunikasjon og strategi, og som har et genuint ønske om å bygge et Norge som gir muligheter for alle". Gjennom observering og analyse av hva folk er opptatt av, skal de oppdatere partiet på hva slags saker som er relevant for deres politikk.

- Høyre ønsker å fokusere på menneskene og vi bistår med å legge til rette for flere muligheter til å gjøre det, sier Vars Nilsen til Kampanje.

- Ingen kamp mellom byråene
Konkurrenten Try/Apt skal fortsette å jobbe for Arbeiderpartiet slik de har gjort i mange år. Men om vi får se en taxi-Jonas i høst vil ikke Kjetil Try svare på.

- Det er ikke så lett å lage noe som ligner på Taxi-Jens. Hva som kommer må vi holde for oss selv. Det kommer også litt an på hvordan valgkampen utvikler seg. Man kan planlegge til en viss grad, men det er ikke mulig å se for seg akkurat hvordan en valgkamp vil bli, sier han til Kampanje.

At Høyre har valgt å gå til McCann bryr han seg lite om, og mener det "over hodet ikke" vil påvirke hvordan Try utformer kommunikasjonen til Arbeiderpartiet.

- Vi gjør det vi mener er bra kommunikasjon for Arbeiderpartiet. Så får de andre partiene holde på med sitt.

- Nå tok jo McCann Lotto-kontoen til Norsk Tipping fra dere. Får vi en ny McCann/Try-duell her nå?

- Nei, over hodet ikke. Dette blir et valg hvor reklamebyråene spiller en marginal rolle. Reklamen kan bety noe, men dette er ikke en kamp mellom byråene.