Posten Norge har valgt reklamebyrået Ernø som hovedsamarbeidspartner de nærmeste årene. De siste seks årene har Posten hatt en avtale med reklamebyrået Kitchen i Norge. Men sist gang Posten arrangerte en byråkonkurranse utvidet man byråsamarbeidet til også å gjelde Creuna.

Ernö leverte inn vinneranbudet i samarbeid med TBWA Stockholm. I tillegg ble det svenske B2B-byrået Pyramid Communications valgt for enklere oppdrag av mer taktisk karakter.

- Det var svært mange gode byråer som deltok i anbudet, noe som selvsagt er gledelig, sier markedsdirektør Gro Myking i Posten Norge.

- Tilbudet fra det norske reklamebyrået Ernö, i samarbeid med TBWA Stockholm, ble vurdert som det beste - både når det gjelder pris og kvalitet. Tilbudet reflekterte en god forståelse for konsernets utfordringer og behov i en situasjon med store endringer og Nordisk vekst, sier Myking.

Hun sender en takk til de tidligere samarbeidspartnerne Kitchen, IK Stockholm og Creuna.

- Vi vil takke for et mangeårig godt samarbeid, der byråene har levert svært godt arbeid til både Posten og Bring. Vi ser nå frem til å starte samarbeidet med de nye byråene, sier Myking.

Ville ha færrest mulig byråer
Kontrakten har en totalramme på 20 millioner kroner i året og løper i to år med opsjoner på to nye år. Et av målene i anbudsprosessen var å kutte ned på antall leverandører, forteller Myking.

- Vi har hatt som målsetting å ha færrest mulig byråer for å samle mest mulig business og ikke spre det for mye utover på ulike miljøer. Vi har mange behov og oppdragsgivere i konsernet, og det var ikke gitt at vi skulle klare å gå fra tre til to, så det er vi glade for å ha klart.

Posten vil henvende seg til Ernö og TBWA Stockholm som én leverandør.

- Vi ba om et nordisk tilbud og byråene har løst dette på ulike måter. Ernö har invitert inn TBWA som samarbeidspartner, men de stiller som én leverandør.

Fortsetter i samme spor
- Hvordan kommer fordelingen av oppgaver til å være mellom Ernö og Pyramid?

- Det har vi ikke definert på forhånd, utover at de har vunnet hver sin profilgruppe og at Ernö blir vårt hovedbyrå og Pyramid blir et taktisk byrå.

- Ligger det noen signaler i byråbyttet om at Posten kommer til å kommunisere annerledes fremover?

- Nei, det gjør det i og for seg ikke. Vi har veldig stor tro på den strategiske retningen vår og har lykkes veldig godt både med Posten og Bring.

- Er det noe dere kommer til å gjøre mer eller mindre av?

- Ting utvikler seg hele tiden. Vi jobber mye mer integrert med digitalt og tradisjonelle flater og opplever at vi ligger langt foran i bruk av sosiale medier. Vi har lykkes godt med å engasjere kundene og målgruppen i samarbeidet med Kitchen, med tanke på kampanjen Norges fineste pakke, som vi har kjørt i et par år og som har gitt gode resultater.