I går gikk effektivitetsprisen Stella av stabelen, og det er tre store vinnere i årets konkurranse. De tre kampanjene som oppnådde tre stjerner, var; «Gutten som Fryser» for SOS Barnebyer av Släger Kommunikasjon, «Skal bare fikse en litt bedre pensjon» for Storebrand av McCann og «Vi tror på hodet ditt» for Campus Kristiania av Anorak.

Ifølge juryleder Svein Roger Selle er nivået på konkurransen jevnt over blitt bedre i alle ledd, noe som nettopp reflekteres i den jevne poengfordelingen i årets konkurranse.

- Innsendelsesnivået, arbeidene, struktur og dokumentasjon er bedre enn i fjor. Iølge juryen er case-oppgavene på det høyeste nivået noensinne. Stella handler om å bruke tiden godt og dyrke kvalitet. Vi vil at folk skal lære av disse caseoppgavene, uttalte Selle fra scenen i går.

Om case-oppgaven for SOS Barnebyer av Släger, la juryen vekt på at den viser til fantastiske resultater tross et særdeles lavt budsjett, og at case-oppgaven er velskrevet og gir et tydelig bilde av bakgrunn og problemstilling. Videre viser underlaget at den er tuftet på en svært god innsikt i målgruppen, og at mediestrategien med viral spredning har hatt en imponerende rekkevidde i inn- og utland.

For andre trestjernersvinner, Storebrand av McCann, skryter juryen av et faglig sterkt og godt dokumentert Stella-bidrag som viser verdien av et solid innsiktsarbeid tatt ut på en god måte i strategi og kommunikasjon. «Her har man lykkes med å bevege flere sentrale merkevare-parametere, deriblant en fantastisk økning på preferanse. Caset styrkes ved at det omtaler flere alternative påvirkningsfaktorer». Den tredje vinneren av tre stjerner, caset for Campus Kristiania av Anorak, viser ifølge juryen verdien av et målrettet arbeid over tid. Det vises til god innsiktsforståelse, en klar strategi og et gjennomgående godt håndverk.

I år var det to kampanjer som fikk to stjerner: «Taima og tilrettelagt» for Gjensidige av Ernö og Hyper, og «Lad opp til e-Golf» for Volkswagen av Try/Apt. Én stjerne gikk til Futatsu Industries for «Smøremykt rett fra kjøleskapet» for Soft Flora/Mills.

Årets æresprisen gikk til Ingvar Sandvik, marketingdirektør i TNS Gallup. Juryens begrunnelse lyder som følger: «Årets Ærespris tildeles en person som gjennom lang tids innsats har vist ekte passion for reklameeffekter og dokumentasjon, som går langt utover det som kan forventes. Denne personen er kjent og respektert for sitt bidrag til opplæring av enkeltpersoner og bidrag til utvikling av hele miljøer. Årets vinner har gitt et betydelig bidrag til bransjen gjennom å heve kompetansenivået og dokumentasjon knyttet til effekt. En meget verdig vinner».

I fjor var det Forsvaret som var den store vinneren da de for sin omdømmekampanje «For alt vi har. Og alt vi er.» oppnådde fire stjerner og Grand Prix.

I tillegg til Svein Roger Selle har juryen bestått av Elling Aarflot (NKH), Ronny Solvik (Mills), Svein I. Sælid (McCann), Helge Gjertveit (Try/Apt), Ståle Gjerseth (MediaCom), Morten W. Knudsen (Handelshøyskolen BI), Ann-Kristin Schram (Byggtjeneste), Lars E. Olsen (Markedshøyskolen), Espen Haugen (Kitchen), Kristian Lyse (Try/Apt), Per Kristian Voss Halvorsen (LOS&CO), Patrik Bergfjord (Saatchi & Saatchi), Lena Petersson (Star Tour), Chris Samways (Estrella Maarud) og Eirik Friberg Ekrann (TNS Gallup).