Regjeringen og Stortinget skal bestemme seg i første halvdel av 2015 om FM-nettet skal slukkes. Norsk Lokalradioforbund vil derimot kjempe for at FM skal leve side om side med DAB, og har etter en større byråkonkurranse med det forbundet kaller «de presumptivt beste byråene» valgt seg ut Kitchen som nytt reklamebyrå.

Kitchen Reklamebyrå blir dermed Norsk Lokalradioforbunds allierte i kampen for FM-nettets fremtid og oppgaven til byrået handler om å påvirke opinionen.

Første del av kampanjen starter på torsdag i form av radiospotter, nettside og sosiale medier. Her kan du høre den nye radioreklamen.

- Vi skal gjøre alt vi kan for å overbevise beslutningstagerne om at FM-nettet ikke må slukkes fra 2017. Vi finner det urimelig at 15 millioner radioapparater må kasseres, og ikke minst at regningen veltes over på folk som blant annet tvinges til også å investere mellom 3-5.000 kroner i DAB-adaptere i bilene sine for å få dekning på radio, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund til Kampanje.

Det er satt to mulige datoer for slukking av FM-nettet, avhengig av hvor fort befolkningen tar i bruk det digitale DAB-nettet. Slukkingen skal finne sted senest i 2019, men det kan skje allerede i 2017 dersom kriteriene som er satt av Kulturdepartementet innfris.  Like før jul ble det viktige punktet om at «minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform».

- Den digitale lyttingen øker, men det skyldes også internett, lytting på andre digitale plattformer og DAB.  Men et er helt ulogisk å slukke FM fordi nettet tar en stadig større del av lyttingen. Veksten på nettet vil fortsette.  Å slukke FM-nettet blir samfunnsmessig både uøkonomisk og lite miljøvennlig.  Dette må nå vi fortelle det norske folk, fortsetter Larsen.

Svein Larsen, som til daglig driver lokalradiokanalen Radio Metro, har i mange år kjempet en innbitt kamp mot NRK, P4 og SBS Radio rundt innføringen av DAB.

– NRK, P4 og Radio Norge har alt for lenge vært alene på banen uten å kommunisere hva som er konsekvensene av en slukking og hva som skjer ellers i Europa, sier Larsen.

- På hvilke kanaler skal kampanjen gå?

- Norsk Lokalradioforbund har 110 medlemmer som har konsesjon for å sende radio. Spottene blir sendt ut til alle diisse medlemmer med en henstilling om bruke den første i tidsrommet fra mandag 19.januar og ut måneden. Det kommer en nye spotter i februar,mars, april og mai. Variasjoner over samme tema, sier Larsen.

Det betyr at kampanjen ikke skal gå på de største, kommersielle kanalene som P4 og Radio Norge.

- Kan det bli aktuelt å kjøpe seg reklameplass for kampanjen?

- Det er absolutt noe vi kan komme til å vurdere, sier han.

Byrålederen i Kitchen, Haakon Dahl, sier seg enig  i Larsens analyse.

- Politikerne er her er i ferd med å ta en beslutning som kommer til å påvirke folks hverdag uten at folk flest har fått anledning til verken å sette seg inn i problemstillingen eller vise hva de mener. NRK og P4 har brukt enorme ressurser på å promotere DAB, mens motstanderne i liten grad har fått slippe til. Vi håper og tror at denne kampanjen kan balansere noe av dette. Nå får vi virkelig anledningen til å demonstrere kraften i god radioreklame i en viktig sak. Vi har stor tro på radio som en kanal der et engasjement kan starte, og lede folk til å agere videre i andre kanaler, sier daglig leder Haakon Dahl i Kitchen. 

 Vil holde på FM: - Jeg har stor tro på at Kitchen kan bli en god og viktigalliert i kampen for å bevare FM-nettet, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund til Kampanje.