Totalt kjøpte mediebyråene reklame for 9,137 milliarder kroner i 2014. Det er en vekst på 1,7 prosent sammenlignet med 2013, og ny omsetningsrekord for Mediebyråforeningen, som samler inn tallene fra sine medlemmer (se alle tall for alle mediekanaler for hele året og desember nederst i denne artikkelen).

Veksten er likevel betydelig mindre enn den var fra 2012 til 2013, da omsetningen økte med 6,5 prosent.

- En vekst på 1,7 prosent bør man være fornøyd med etter et turbulent år hvor man en stund fryktet nedgang. Vi spådde en vekst på to prosent i vår reklameprognose for 2014, sier Jarle Thalberg, forhandlingsdirektør i Dentsu Aegis Media, til Kampanje.

Display-veksten overrasker
Det er internett som har hatt den største veksten i 2014 med en økning på 29,8 prosent. Totalt pumpet mediebyråene inn nesten 2,4 milliarder kroner i internettkanalene. Både web-tv og mobil har nærmest doblet omsetningen fra 2013. De to underkategoriene vokste med henholdsvis 91,5 og 84,3 prosent.

Display er fortsatt soleklart størst med en omsetning på 1,481 milliarder kroner, mens mobil har gått forbi søk med henholdsvis 372 og 367 millioner kroner i omsetning.

- At det er voldsomme vekstrater i web-tv, mobil og søk er forventet. At display øker med 15,9 prosent i 2014 er derimot betydelig større vekst enn vi forutså, sier Thalberg til Kampanje.

- Svakere for tv enn ventet
Tv hentet 80 millioner kroner mer fra mediebyråene i fjor og er fortsatt den største mediekanalen med en omsetning fra byråene på 3,4 milliarder kroner. Radio vokser med 4,2 prosent til en omsetning på 387,5 millioner kroner.

- Tv og spesielt radio hadde bra omsetning i fjor, selv om  markedet kunne tatt unna mye mer penger med de høye seertallene i 2014. Tv-markedet har nok vært noe svakere enn ventet, men ikke så langt unna det vi trodde ved inngangen til fjoråret, sier Thalberg.

Kraftig fall for trykte medier
De store taperne finner vi som ventet blant de trykte mediene. Dagspressen faller raskt og mistet 17,3 prosent av omsetningen i fjor.

- 17,3 prosent nedgang er voldsomt!  Den nedadgående trenden har nå vart i mange år og det er mye penger som nå har blitt flyttet fra avis til andre medier og da digitalt spesielt, understreker Thalberg.

Riksavisene, en kategori som omfatter ni aviser, falt 35,6 prosent. I kroner og øre utgjør det en tapt omsetning på 260 millioner kroner. Ukepressen fikk barbert bort ti prosent av omsetningen og ukepressen en fjerdedel.

- Magasinene lider også en ublid skjebne og har den samme stygge trenden som avisene. Det er ingen grunn til  å tro at fallet ikke vil fortsette i 2015 for både avisene og magasinene.

Også kino går på en smell - 22 prosent ned - mens utendørs og direktereklame mister rundt ti prosent hver.

Mediebyråene avsluttet året med en opptur. I desember alene investerte byråene 633,1 millioner kroner inn i reklamemarkedet, opp 5,5 prosent sammenlignet med desember året før.

Her mediebyråenes reklameinvesteringer i desember:

Dagspresse: 99.888 (-19,2)
Ukepresse: 17.679 (45,3)
Fagpresse: 1.026 (-76,3)
Tv: 184.081 (11,3)
Radio: 17.521 (-19,3)
Internett: 190.463 (24,5)
Kino: 4.485 (28,3)
Utendørs: 26.840 (37,7)
Direktereklame: 86.164 (-7)
Andre medier: 4.995 (21,9)
Totalt: 633.142 (5,5)

Prosentvis endring sammenlignet med samme måned i 2013 i parentes. Tall i millioner.

Her mediebyråenes reklameinvesteringer i januar-desember:

Dagspresse: 1.233.275 (-17,3)
Ukepresse: 221.380 (-10)
Fagpresse: 40.694 (-25)
Tv: 3.410.703 (2,4)
Radio: 387.570 (4,2)
Internett: 2.396.715 (29,8)
Kino: 48.290 (-22,4)
Utendørs: 363.027 (-10,3)
Direktereklame: 989.844 (-11,5)
Andre medier: 46.241 (-19,4)
Totalt: 9.137.739 (1,7)

Prosentvis endring sammenlignet med 2013 i parentes. Tall i millioner.