Som Kampanje skrev tidligere i dag, kjøpte mediebyråene i fjor reklame for 9,137 milliarder kroner på vegne av annonsørene, noe innebærer en vekst på 1,7 prosent sammenlignet med 2013. Ikke alle nyter imidlertid godt av økningen. Mediebyråene kjøpte utendørsreklame for drøye 363 millioner kroner i fjor, noe som innebærer en nedgang på 10,3 prosent fra året før.

Les også: Kjøper reklame for over ni milliarder

Jarle Thalberg er forhandlingsdirektør i Dentsu Aegis, som kjøper reklame for over to milliarder kroner årlig i Norge. Han er overrasket over nedgangen til utendørsreklame.

- Det er en stor overraskelse at utendørs går tilbake med hele 10,3 prosent, selv om de hadde en sterk avslutning i desember. Utendørs som mediekanal er ikke blitt dårligere de siste årene. Snarere tvert imot. Kanalen er blitt styrket som følge av digitaliseringen og de økte muligheter det gir for annonsørene, sier Thalberg til Kampanje.

Utendørs avsluttet fjoråret positivt, med en oppgang på 37,7 prosent i desember, sammenlignet med samme måned året før. Thalberg tror en dårlig salgsjobb er mye av grunnen til nedgangen til utendørs i 2014.

- Utendørs har økt sitt varelager, ved at kampanjer rulleres på skjermene. Folk er heller ikke mindre utendørs, så det kraftige fallet i 2014 er veldig overraskende. Det er vanskelig å se andre grunner til dette enn en svak salgsjobb, og at utendørsaktørene forsvinner litt ut av fokus hos annonsører og byråer som nå har en rekke digitale muligheter å velge mellom.

- Viser ikke hele reklamesalget
Administrerende direktør Mats Lundquist i Clear Channel, som sammen med JCDecaux er den store utendørsaktøren i Norge, minner om at reklamesalget som går via mediebyråene bare utgjør mellom 60 prosent og 2/3 av det samlede reklamesalget til utendørsaktørene.

- Det stemmer at Clear Channel har tapt en del business gjennom mediebyråene. Hvorfor det har skjedd, kan man bare spekulere i. Det har vært stor usikkerhet i markedet i år, og siden utendørs er et sekundært medium, er det per definisjon mer volatilt enn andre medier. Men Clear Channel har samtidig økt direktesalget, og det har veid opp for tapet i mediebyråene, sier Lundquist til Kampanje.

Han erkjenner likevel at utendørs fortsatt har en jobb å gjøre med å overbevise om at det er en bra reklamekanal.

- Vi må jobbe sammen som bransje for å forsterke posisjonen vår i det norske mediemarkedet.

Nedtur: Utendørssalget til mediebyråene falt med ti prosent i fjor. Clear Channel anslår at det utgjør 60 prosent til 2/3 av det samlede salget av utendørsreklame. Foto: Anders B. Bisgaard

- Det er gjort en dårlig salgsjobb
Lundquist tror Thalberg er inne på noe, når han hevder at salgsjobben som er gjort overfor mediebyråene har vært svak.

- Det har han nok rett i. Vi i Clear Channel har rekruttert nytt sales management, så organisasjonen vår ser helt annerledes ut enn for tre eller fire måneder siden. Vi kan alltid gjøre bedre jobb, men vi mener vi er mye bedre rustet for 2015 enn vi var for fjoråret. Det er nok gjort en dårlig salgsjobb, ikke bare i Clear Channel, men for utendørs generelt. Vi må forsterke posisjonen til utendørs, ikke bare gjennom salg, men også ved hjelp av posisjonering, research og innsikt, sier Lundquist.

- Thalberg mener digitaliseringen har gitt utendørsaktørene nye muligheter, og peker på at varelageret deres har økt som følge av rullerende skjermer?

- Utendørs har fremtiden foran seg, med teknologiske innovasjoner, integrasjon med mobil og sosiale medier og nye, digitale produkter. Men vi må overbevise markedet om at vi har et fantastisk produkt, og har en jobb å gjøre videre med det, sier Lundquist.