Her er de viktigste trendene i B2B-markedsføringen: - Budsjettene vil gå opp

Kundeansvarlig i Try Dig, Emilie Nøss Wangen, presenterte det hun tror vil være de viktigste trendene fremover for alle de som jobber med markedsføring mellom bedrifter.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Tirsdag morgen inviterte Kampanje til konferanse på Vika kino i Oslo. Tema var markedsføring som skjer bedrift til bedrift eller butikk til butikk, den såkalte «business to business»-markedsføringen (B2B), og første taler ut Emilie Nøss Wangen fra Try Dig. Hun tok publikum gjennom det hun tror vil være de åtte viktigste trendene å tenke på i tiden som kommer. Aller viktigst tror hun utviklingen innen e-handel kommer til å bli.

- Det kan være den viktigste trenden å ha øynene oppe for nå siden det er såpass nytt innenfor B2B-fagfeltet. Det er selvfølgelig noen selskaper som jobber med B2B e-commerce, men de er for det meste internasjonale, det er veldig nytt i Norge. De selskapene som begynner å jobbe med det nå tror jeg vil ha et fortrinn og være litt fremme i skoa hva det gjelder å tenke nytt med tanke på det å bruke digitale flater og nettsidene og på den måten ta markedsføringen et steg lenger, sier Nøss Wangen til Kampanje.

Under foredraget i Vika kino fortalte Nøss Wangen om mangelen på kreative nettsider knyttet til B2B-salg. Hun tror imidlertid dette vil få en renessanse som en del av e-handelstrenden.

- Kommer du på noen norske bedrifter som er gode her og som ligger litt foran?

- Jeg kommer ikke på noen nå, og det sier kanskje nok i seg selv, sier Nøss Wangen spøkefullt før hun fortsetter:

- Vi i Try jobber mye med B2B-selskaper som etterspør å være kreative når det gjelder det å jobbe med nettsidene. Før hadde kanskje ikke selskaper et så godt budsjett til nettsidene sine fordi man ikke hadde innsett hvor viktige de faktisk er, men nå tror jeg at selskapene ikke redd for å bruke større budsjetter på å få til nettsider som kommuniserer på en kreativ måte, sier Nøss Wangen.

Hun tror at nettsidene på denne måten kan være med på å bygge oppmerksomhet på en annen måte enn tidligere.

- Kult design og kule konsepter som en del av en B2B-strategi er noe som vi ser mer og er av, sier Nøss Wangen.

Vil bli likere B2C-markedsføring

Nøss Wangen tror samtidig at B2B-markedsføringen vil ta steg i retning av B2C-metoder.

- Opplever du at det er stor forskjell på hvor mye ressurser B2B-markedsførere får sammenlignet med B2C-markedsførere?

- Ja, det vil jeg si at vi gjør, men det har også vært lite fokus på reklameflater. B2C har tradisjonelt sett jobbet på de store flatene og som naturlig nok koster mer penger. Å sette opp en nettside er sjeldent like dyrt som å sette opp en reklame på TV. Men én ting er veldig interessant, og det er at slike flater begynner å bli mer utbredt innenfor B2B også, sier Nøss Wangen og forklarer:

- Dette betyr at også budsjettene vil gå opp. Når man jobber med B2B markedsføring så blir det brukt mer og mer penger siden man innser viktigheten av å jobbe mer langsiktig og kortsiktig med B2B, men det blir også lettere å måle «return of investment» siden man har de riktige verktøyene på plass. Det tror jeg var det største problemet til B2B tidligere at man har ikke hatt måter å måle effekten på.

- Hva har vært den største forskjellen på å jobbe med B2B og B2C?

- Den største forskjellen har vært selve metoden man har brukt, altså måten man faktisk markedsfører på. Jeg tror at man nå beveger man seg mer over til B2C-segmentet at man prater med personen, ikke bedriften, sier Nøss Wangen.

- Og hvorfor er det viktig?

- Det tror jeg er fordi linjene mellom meg som privatperson og meg som B2B-kjøper i løpet av COVID ble hvisket ut. Bedrifter innser at det er en person på andre siden. I tillegg er det sjeldent en enkeltperson som tar en kjøpsbeslutning i en bedrift, som gjør at vi må markedsføre til en gruppe beslutningstakende bestående av ulike individer med ulike interesser. 

Åtte trendene å se opp for

#1 E-commerce: Vi vet at 70-80 prosent av kundereisen er over før salgsapparatet i det hele tatt har kommet på banen, og at den nye generasjonen som nå har tredd inn i arbeidsmarkedet foretrekker lite friksjon i kundereisen, sier Nøss Wangen. Samtidig har Covid gjort at vi som forbrukere er blitt veldig vant med, og noen ganger bortskjemt med, å kunne handle på internett. Det finnes ingen gode grunner til at dette ikke skulle kunne gjøre seg gjeldene innen B2B-markedet. Selskaper begynner å selge varene og tjeneste på nett, og hvis det de selger er veldig komplekst, så selger man noe snevert/begrenset for å få en fot innenfor. 

#2 Produktledet salg: En forlengelse av e-handel, men som går et steg videre og gir leads til salgsavdelingen som allerede har valgt å kjøpe noe av oss. Dette er veldig spennende fordi salgsavdelingen da kan bruke dyrebar tid på varme leads, og mindre tid på «cold calls». Dette setter nye krav til hvordan vi jobber med produktmarkedsføring og kundegenerering. 

#3 B2B blir mer som B2C: Dette startet før korona og ble forsterket under pandemien. Nøss Wangen spår at markedsføring på B2B vil drive nærmere B2C-metodikken. Dette fordi linjene mellom jobb og privatliv har blitt visket litt ut, og hybride arbeidsplasser har forsterket dette. 

#4 Kreativt innhold: Være med på å begeistre også B2B-kunder med kreativt innhold da det stadig blir større konkurranse om kundene. Det krever mer for å stå ut i mengden, og kreativitet er en av de aller beste måtene å oppnå dette på. I skjæringspunktet teknologi og markedsføring er det enormt mye potensiale som er veldig spennende å jobbe med når man har fremoverlente kunder. 

#5 «Context is the new king?»: Annonsering blir vanskeligere på grunn av cookiedød og press fra myndighetene, forklarer Nøss Wangen. Det er flere aktører på banen som jobber med kontekstuell annonsering, altså at annonsene matcher tematikken i artikkelen. Med annonsering har vi jo kunne følge brukere på tvers av flater og sider ved hjelp av tredjeparts data. Med kontekstuell annonsering kan vi annonsere uten å være avhengig av denne dataen. 

#6 «Account based marketing»: Nøss Wangen spør seg om det er på tide å snu «trakten»? Identifisere kundene, engasjere disse og deretter ekspandere utfra basen og dataen bedriftene sitter på. Dette er en metodikk som blir mer og mer populær, fordi den viser til god ROI. På denne måten kan markedsføring og salg jobbe målrettet sammen mot selskaper det kan ta årevis å stenge avtaler med - men som når lander, er gigantiske. 

#7 Kundemarkedsføring: Nøss Wangen tror markedsføring rettet mot allerede eksisterende kunder kan bli viktig. Fornøyde kunder kan være de mest lønnsomme. En av grunnene til det er at det er billigere å markedsføre og selge til eksisterende kunder, da de allerede har merkevarekjentskap og (forhåpentligvis) er fornøyde kunder. I usikre økonomiske tider er det ekstremt viktig å holde på eksisterende kunder, og drive kundemarkedsføring er veldig viktig for det.

#8 Kunstig intelligens: Når de gode systemene kommer på plass også hos norske B2B-markedsførere så spår Nøss Wangen at man kan bruke mer tid på kvalitet, fremfor implementering. Det er veldig mye spennende som skjer innenfor AI (kunstig intelligens), med løsninger på veg inn i markedet som genererer både tekster og design, sier Nøss Wangen.

Her er de viktigste trendene i B2B-markedsføringen: - Budsjettene vil gå opp