Anti står bak ny Forskningsrådet-logo: - Har først og fremst investert, og ikke sløst med penger

Reklame- og designbyrået Anti tar sin egen kunde i forsvar.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

For to år siden ble det konkurrert hardt om oppdraget til Forskningsrådet blant norske reklame- og kommunikasjonsbyråer. 20 byråer kjempet om en avtale som hadde en samlet verdi på opptil 36 millioner kroner og til slutt var det Anti, i konkurranse med blant andre Los & Co, Scandinavian Design Group og Boldt, som stakk av med kontrakten knyttet til strategisk kommunikasjon. En del av jobben var å utvikle en ny logo for kunde.

- Dette er en del av anbudet vi hadde for to år tilbake hvor vi var ute etter en samarbeidspartner som kunne bistå oss i arbeidet med å samle alle våre aktiviteter under én felles merkevare, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Jesper Simonsen, til Kampanje.

Nettopp investeringen knyttet til ny profil og logo fikk reaksjoner blant annet fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet. Han reagerte sterkt på pengebruken til Forskningsrådet som han mente var penger som i stedet kunne gått til anvendt forskning «som kunne skapt nye viktige arbeidsplasser i Norge». At Forskningsrådet sparer penger på omleggingen, mente Bjørnstad også faller på sin egen urimelighet.

- Det er klassisk nytale som sikkert er solgt inn av reklamebyrået. For meg framstår det som rent vrøvl. De som har bruk for forskningsrådet vet hva forskningsrådet er. De trenger ikke noen nye visuell profil, sa Bjørnstad til Dagbladet.

Les også: To byråer skal dele på Forskningsrådets kommunikasjonsmillioner

I en tid der enkelte prøver å devaluere verdien av arbeidet vi som bransje leverer, er det viktig for oss å synliggjøre effekten vårt arbeid har. Kristin Holst Grimstad, Anti

- Har først og fremst investert penger

Daglig leder i Anti og kundeansvarlig, Kristin Grimstad, avviser kritikken fra stortingsrepresentanten.

- Forskningsrådet har først og fremst investert penger. Ikke brukt eller sløst. Vi har ikke bare laget én logo, men en komplett merkevareplattform med fullstendig verktøykasse. Størstedelen av jobben har vært å utvikle nye maler og verktøy og det er snakk om 38 ulike profiler som har sett totalt forskjellige ut og manglet kritiske funksjonaliteter. Disse har nå blitt samlet og fått oppdaterte maler, for første gang på ti år, i tillegg til nye nettsider, sier Grimstad.

Hun legger til at Forskningsrådet forventer å spare tre millioner kroner årlig på investeringen.

- Sånn sett gir det en avkastning på 50 prosent av den opprinnelige investeringen per år. Det kan de fleste kanskje være enige i at er en god investering, sier Grimstad.

Over en tiårsperiode mener Anti at kunden potensielt vil spare Forskningsrådet for 30 millioner kroner.

- Trekker man fra de seks millionene man investerte totalt for hele identiteten, merkevarestrategien og implementeringen, er det 24MNOK som potensielt kan gå til forskningsrettede tiltak. Kritikken av «pengebruken» er egentlig en konsekvens av sensasjonsjag fra ulike medier og politikeres side. I en tid der enkelte prøver å devaluere verdien av arbeidet vi som bransje leverer, er det viktig for oss å synliggjøre effekten vårt arbeid har, sier hun.

Les også: Ligger an til milliardunderskudd - bruker millioner på ny logo

Reagerer på pengebruken:

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet reagerer på pengebruken til Forskningsrådet knyttet til ny logo og identitet. Foto; Scanpix.

Ble utpekt som konsulentversting

Kristin Grimstad i Anti sier den nye profilen eller identiteten «visualiserer koblerrollen til Forskningsrådet.»

- I geometrien finnes det en modell som regner ut den mest effektive veien mellom punkter, gitt at farten er konstant og man bare kan bevege seg fremover: Dubins Path. Dette er utgangspunktet for hele identiteten, som bidrar til et tydelig system som er enkelt å forvalte for alle som kommuniserer på vegne av Forskningsrådet, sier Grimstad.

Områdedirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådet sier man er «veldig stolte over den profilen».

- Dette er ikke en logo, men et helhetlig designsystem og en verktøykasse som gjør oss i stand til å samle alle våre aktiviteter under en felles visuell profil. Vi ser frem til å få bedre effekt av de kommunikasjonstiltakene vi gjør og ikke minst tilby bedre brukeropplevelser i kanalene våre, samtidig som vi oppnår besparelser allerede første året. Denne investeringen vil vi ha dekket inn allerede innen utgangen av 2024, sier han.

Samtidig er Forskningsrådet på regjeringens verstingliste over innkjøp av kommunikasjonstjenester. Regjeringen varslet både i sin Hurdalsplattform og i statsbudsjettet at statlige institusjoner skal spare så mye som 40 millioner kroner på innkjøp av kommunikasjonstjenester.

- I lys av sakene om at det offentlige skal kutte i kommunikasjonsoppdragene hvordan opplever dere at dette arbeidet står seg i lys av denne oppfordringen fra regjeringen?

- Vi har hatt 38 ulike profiler som vi forvalter på vegne av regjeringen, som for eksempel den nasjonale forskningsfestivalen «Forskningsdagene» og «Nysgjerrigper». ​​​​​​​Logoen fra 1993, som sist ble revidert i 2007, er dårlig egnet for dagens digitale kanaler. Vi investerer 6,2 millioner kroner i en helhetlig og samlende visuell profil, hvorav to millioner kroner er til utvikling og de resterende 4,2 har gått til implementering. Investeringene i ny profil vil lønne seg raskt. Vi anslår at vi fremover vil spare tre millioner kroner årlig på design og kommunikasjonsaktiviteter, sier han.

Les også: Utpekes som konsulentversting av Støre-regjeringen: - Skyter ikke særlig målrettet

Anti står bak ny Forskningsrådet-logo: - Har først og fremst investert, og ikke sløst med penger