Sumeet Singh Patpatia er Schibsteds nye mangfoldssjef: - Alt handler om å speile samfunnet

- Dette tar tid. Det er viktig å anerkjenne, sier den nyansatte mangfoldssjefen.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Nylig skrev Kampanje om at Schibsted snart skulle offentliggjøre hvem som ansettes i en nyopprettet stilling i selskapet som sjef for mangfold, inkludering og tilhørighet. Nå er det klart at det er Sumeet Singh Patpatia (37) som ansettes som mangfoldssjef i Schibsted. 

Patpatia danket ut et tresifret antall søkere i kampen om stillingen. Han hentes fra en stilling i Ramboll Group, der han har jobbet med innovasjon og digitalisering. Han har også ni års fartstid fra Telenor, der han blant annet jobbet som seniorrådgiver. 

Patpatia har også etablert og ledet organisasjonen Unge Sikher og det populære årlige arrangementet «Den norske turbandagen», som har mellom 20.000 og 30.000 besøkende. Han sitter i styret til Impact Norway, Samarbeidsrådet for tros og livssynsamfunn og Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, utnevnt av Oslo Byråd.  

- Alt dette tar jeg med meg, i tillegg til min egen personlige erfaring fra å være vokst opp på Oslo Vest hvor det ikke var så mange turbaner og så mye skjegg, smiler Patpatia.

Head of People and Corporate Affairs i Schibsted, Mette Krogsrud, sier at erfaringen Patpatia har med seg til stillingen treffer på mange punkter. 

- Han har jobbet i riktig konsernstruktur, og har jobbet med transformasjon, digitalisering og innovasjon. I tillegg har han med seg denne mangfolds- og inkluderingserfaringen i ryggraden. Vi ser på dette som en super kombinasjon, roser hun.

- Like barn leker ikke best

Patpatia sier at stillingen han går inn i først og fremst handler om menneskene i selskapet.

– Det handler først og fremst om å invitere inn hele samfunnet og ikke bare enkelte deler av samfunnet. Det finnes talenter av alle grupper i samfunnet. Det handler om å invitere dem inn til Schibsted, for deretter å skape rom for at Schibsted og de ansatte kan vokse, sier han.

– Dette gjør vi fordi vi vil gjenspeile samfunnet, men også fordi det er verdi i det. Skal du levere produkter og tjenester til menneskene der ute, så må du forstå dem og kunne få den innsikten.

Han legger til at flere studier viser at det innenfor arbeid med innovasjon ikke er slik at «like barn leker best».

– Det er når man har et mangfold at innovasjonskraften og lønnsomheten vokser, sier Patpatia.

Krogsrud sier at Schibsted trenger innovasjonsevne for å lykkes i fremtiden.

– Vi trenger vi å nå ut til alle våre kunder, brukere og lesere. Vi møter flere millioner mennesker i Norden hver dag. Norden har i økende grad en mer mangfoldig befolkning, og for å speile dette mangfoldet så trenger vi i økende grad å forstå mangfoldet. Det handler om å få tilgang til et bredere utvalg av kompetanse og forskjelligheter, for at vi skal kunne utvikle de produktene og tjenestene som våre kunder ønsker, sier hun.

– Hvordan står det til med mangfoldet i Schibsted i dag – dere har en lang vei å gå?

– Vi rekrutterer enormt bredt, spesielt innenfor teknologimiljøene, der foregår alt på engelsk, og vi har ansatt mennesker fra alle verdens kriker og kroker. Jeg synes vi har kommet ganske langt, men det er mer å hente, sier Krogsrud. 

Hun legger til at mangfold går langs mange dimensjoner.

– Hvordan definerer dere mangfold i dette arbeidet?

- Vi definerer mangfold som alt som differensierer oss mennesker. Alt som gjør oss forskjellige, sier Krogsrud.

- Agendaen er ikke klargjort enda

- Har dere en konkret mangfoldsplan eller mangfoldsstrategi, eller kommer til å utarbeide dette?

– I fjor nådde vi målet vårt om 40-60 kjønnsbalanse. Nå har Sumeet fått det ærefulle oppdraget å reise rundt for å prate med hundrevis av ledere, for å få et innsyn i hva man ønsker. Vi er sammensatt av mange selskaper. Hvordan skal vi trekke lasset sammen, på tvers av alle de ulike selskapene? Agendaen er ikke klartgjort ennå, men dette blir en av oppgavene fremover, å tydeliggjøre hva vi skal ta tak i. Hypotesen vår er at det handler om å bli god på å etablere mangfoldsrom, mangfoldsledelse og mangfoldsmedarbeiderskap gjennom at man har en mangfoldsmodenhet, sier Krogsrud.

Kampanje har tidligere skrevet om at NRK, som også har en egen mangfoldssjef, har en målsetting om at én av tre nyansatte skal ha «flerkulturell kompetanse».

– Er det sannsynlig at dere kommer til å ha lignende konkrete målsettinger?

– Jeg skal ikke gi et endelig svar, men jeg tror nok at det heller vil gå på hvilke type kompetanse og erfaring vi trenger for å best rekruttere det våre kunder og brukere trenger. Det er nok mer knyttet opp til det enn at det blir noen tydelige mål på dette med innvandrerbakgrunn, sier Krogsrud.

Patpatia sier at han trolig vil starte arbeidet med å kartlegge mangfoldet i bedriften og å se på hvilke problemstillinger man har knyttet til dette.

– Deretter vil man se på tiltak, men først og fremst vil det da være å skape rommet som gjør at alle rett og slett kan være seg selv. Det er da man også presterer bedre, trives bedre og kan skape en innovasjonskraft, sier han. 

– Samtidig handler alt dette om å speile samfunnet, for å levere til samfunnet. I dag har 33 prosent av Oslos befolkning innvandrerbakgrunn, så selvfølgelig vil det inkluderes når man skal tilby produkter og tjenester til befolkningen, legger han til.

Spår mer mangfoldsfokus i fremtiden

- Tror dere resten av bransjen kommer til å følge opp med å opprette den her type stillinger?

– Nå jobber Schibsted i mange bransjer, men mitt inntrykk er at medievirksomhetene har kommet ganske langt på å rekruttere mangfold. I tech-verden har globalisering og mangfold kommet langt. Samtidig er det forskjellig innenfor en hver bransje, så jeg tror ikke det er et enkelt svar på dette, men jeg tror vi vil se mer fokus på viktigheten av mangfold og mangfoldsledelse, fordi det er en nødvendighet for å ha en sunn og bærekraftig utvikling av virksomheten, sier Krogsrud.

Patpatia sier at han tror fremoverlente bedrifter vil satse på mangfold.

– Det er også viktig å påpeke at dette ikke er en trend. Før jeg begynte her snakket jeg med hun som har det globale ansvaret for dette i Rambol. Jeg spurte henne om råd. Hun sa «det første rådet mitt er å være tålmodig - og å ikke love for mye». Dette tar tid. Det er viktig å anerkjenne, sier han. 

- Hvorfor opprettes denne stillingen hos dere nå? Har debatten som eksploderte etter fjorårets Black Lives Matter-demonstrasjoner hatt noen effekt på dette?

- Det er summen av flere ting, det er sånn Schibsted opererer. Når vi ser at det er et ønske og et behov fra våre merker og vår familie om å ha et felles syn på en viktig problemstilling, så tar vi et felles ansvar. Det har vært et ønske om et felles løft. Det har grodd seg frem det siste halvannet året, avslutter Krogsrud.

Sumeet Singh Patpatia er Schibsteds nye mangfoldssjef: - Alt handler om å speile samfunnet