Vil lokke byråmødre opp karrierestigen: - Ambisjonene hos mange synker når de får barn

Har fått med seg GroupM og Startup Campus som partnere i nytt nettverk.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

- Jeg fikk ideen om å starte et faglig barselnettverk fordi jeg selv savnet et slikt tilbud da jeg var i permisjon. Jeg har to barn på fire og et år, og kjente litt på at jeg savnet en faglig arena under foreldrepermisjonen, sier digital forretningsutvikler i KLP, Anahita Aaneland, til Kampanje.

Aaneland tok med seg ideen til Ann Jack, seniorkonsulent i GroupM. Jack hadde samme erfaringer som Aaneland og «kicket» på ideen, og slik ble Create Norge født.

Nå er Aaneland daglig leder i Create, mens Jack er ansvarlig for markedsføring og forretningsutvikling. Create-teamet skulle egentlig ha sitt første arrangement i mars, noe koronakrisen satte en stopper for. Create ble derfor lansert med et digitalt arrangement i juni, og det første fysiske arrangementet fant sted i august. 

- Under det første eventet vårt i høst, kom en av deltakerne bort til meg og sa at eventet fikk henne til å kjenne på det å glede seg til å begynne å jobbe igjen, for første gang etter å ha gått ut i foreldrepermisjon. Det er det vi ønsker å oppnå med konseptet vårt, sier Aaneland. 

Nå er de fysiske arrangementetene tilbake på timeplanen igjen og 30. september hos Startup Campus i Oslo skal tidligere sjefredaktør i Elle, Signy Fardal, prate om kvinner og ledelse. 

- Forskning viser at kvinner har en tendens til å falle av karrierestigen etter at vi får barn. Man ser at ambisjonene hos mange kvinner da synker, enten bevisst eller ubevisst, selv om man i utgangspunktet starter med de samme ambisjonene som menn, sier Aaneland og legger til: 

- Et av Creates hovedmål er å inspirere og motivere kvinner slik at de fortsetter oppover karrierestigen, også etter å ha fått barn, dersom de ønsker det. 

Jeg husker godt at jeg gruet meg til å begynne å jobbe igjen under min første fødselspermisjon. Ann Jack, Group M

Gruet seg til å jobbe

Ikke bare faller kvinner raskere av karrierestigen - likelønn er også et stadig tilbakevendende tema i et av verdens mest likestilte land. Og stadig er færre kvinner enn menn toppledere og styreledere, påpeker Aaneland og Jack. 

- Mye av dette starter muligens i perioden der kvinner får barn. Kvinner dropper kanskje å søke på toppjobbene etter at de får barn, eller velges ubevisst bort som ledere. I tillegg er det nok i denne perioden menns forsprang på lønn begynner, sier Aaneland.

Jack sier at hun har savnet «mental styrketrening» mens hun har vært i fødselspermisjon - noe hun tror en del kvinner kan kjenne seg igjen i.

- Jeg husker godt at jeg gruet meg til å begynne å jobbe igjen under min første fødselspermisjon. Jeg følte at jeg hang litt etter faglig, og at den faglige selvtilliten forsvant litt, sier Jack.

- Kan man altså «falle utenfor» på under et år?

- Det er ikke det at man mister det faglige på åtte måneder, men mer at man går glipp av mye av det faglige. Man får jo ofte lite annen input enn å snakke med babyen sin hele dagen. Under flere måneder med babymat, bleier og lange trilleturer, kan man begynne å savne litt faglig input, humrer Aaneland.

Jack sier at arrangementene også skaper en mulighet for å bygge nettverk med andre kvinner, på tvers av bransjer. Create vil tilby generell kvinner i foreldrepermisjon kompetanseheving - enten det er for eksempel er presentasjonsteknikk, økonomi og investering eller innvovasjon. 

- Dette skal bidra til en smidigere overgang fra foreldrepermisjon til jobb, sier Jack. 

Her kan du se et videointervju med grunnleggerne av det nye nettverket Create Norge. 

Jeg håper at initiativet vil være med å hjelpe kvinner opp og frem, tilrettelegge mens de er i permisjon, og ikke minst gjøre det enklere for dem å komme tilbake i jobb. Birgitte Vibe, Group M-sjef

Avviser karrièrejag

Aaneland og Jack understreker at de oppfordrer kvinner til å tilbringe tid sammen med barna under barselpermisjonen, og at babyer selvfølgelig er velkomne på eventene.

- Kan det at kvinner skal holde seg faglig oppdatert under permisjonen føre til karrierepress? 

- Nei, det tror jeg ikke, ettersom eventene bare er en gang i måneden, sier Aaneland.

- Dette er jo noe kvinner kan delta på på eget initiativ, dersom de ønsker. Våre barseltreff er et tilbud på lik linje med babysang, babysvømming, barselyoga og lignende. Det er snakk om generell faglig kompetanseheving og muligheten til å høre på inspirerende foredrag, og ikke noe man gjør for å når et krav.

I tillegg til Aaneland og Jack, består Create-temaet av Josephine Røtnes og Camilla D. Aarseth-Thorsen. Førstnevnte er Content Manager hos GroupM og kommunikasjonsansvarlig hos Create, mens Aarseth er event-koordinator. 

Med seg på laget har de også fått GroupM som partner, og Startup Campus som strategisk partner. 

Katrine Fotland, daglig leder i Startup Campus, sier til Kampanje at de jobber systematisk med å øke antallet kvinnelige gründere, investorer og ledere. 

- For å hjelpe Create på veien, tilbyr vi våre lokaler til disposisjon, slik at de kan samle sitt nettverk til faglig påfyll i permisjonstiden, forklarer Fotland. 

Hun mener også at Startup Campus og Create deler mange av de samme verdiene. 

- Ved å inspirere, engasjere og fremme utvikling gjennom aktiviteter og et solid nettverk av støttespillere, bygger vi et miljø hvor vi kan tilrettelegge for at kvinner holder seg faglig oppdatert og opprettholder sitt ambisjonsnivå, sier Fotland. 

Les også: Starter nettverk og kontorfellesskap kun for kvinner: - Unikt i Norge

Jobber systematisk med likestilling:

Birgitte Vibe er viseadministrerende direktør i byrånettverket GroupM. Hun sier GroupM har valgt å bli Create-partner fordi de har hatt likestilling og mangfold høyt på agendaen i lang tid. Foto: Eivor Eriksen.

- Føler oss forpliktet til å støtte

Birgitte Vibe, viseadministrerende direktør i Group M, sier til Kampanje at  byrågruppen har valgt å gå inn som partner fordi de har hatt likestilling og mangfold høyt på agendaen i lang tid. 

- Vi har jobbet systematisk med det. Da blir jeg ekstra stolt når to av initiativtagerne til konseptet fortsatt jobber hos oss, og er i permisjon selv. Da føler vi oss litt forpliktet til å gå inn å støtte dem, når de prøver å ta en aktiv rolle i noe som er viktig for oss som gruppering. 

Vibe sier at samtaler med initiativtagerne, i tillegg til tilbakemeldingene de har fått, viser at behovet for et slikt tilbud er stort.

- Hvis man er i foreldrepermisjon, er det viktig å få faglig påfyll dersom man ønsker det. Vi ønsker å hjelpe kvinner, som enten ønsker å komme seg opp og frem - eller som vil bygge et nettverk, som vi vet at kvinner historisk sett ikke har vært så flinke til. Vi ønsker å bygge opp under det og støtte det, sier hun.  

Vibe håper at flere mediebyråer vil «følge etter» GroupM og støtte oppunder barsel-nettverket.

- Så håper jeg at initiativet vil være med å hjelpe kvinner opp og frem, tilrettelegge mens de er i permisjon, og ikke minst gjøre det enklere for dem å komme tilbake i jobb, sier hun. 

Group M-toppen sier at hun er stolt over at byråene i gruppen kan skilte med at 47 prosent kvinnelige ledere i hele gruppen, som består av Mindshare, Mediacom, Wavemaker og Mediaplus. I tillegg består konsernledelsen av 67 prosent kvinner.

- Vi har iverksatt målbare tiltak for å sikre en helhetlig og rettferdig lønns - og rekrutteringspolitikk, der vi et uttalt mål om å ha lik andel kvinner og menn i alle rekrutteringsprosesser, også lederrekruttering. 

Vibe sier også at de også har iverksatt tiltak for å motvirke «ubevisste fordommer i rekrutteringsprosesser».

- Vi tilrettelegger både systematisk og praktisk for at kvinner skal tørre og ønske å påta seg et større ansvar både internt og eksternt. Da er det viktig at vi har synlige kvinnelige rollemodeller både i og utenfor vår egen organisasjon, legger hun til.

De siste fem årene har GroupM hatt et uttalt og målbart mål om å ha 50 prosent kvinner i ledelsen med topplederforankring.

- Vi vet at en balansert kjønnsbalanse gir bedre resultater og det handler om at vi som gruppering bidrar til felleskapet, tar ansvar og engasjerer oss for å sikre like muligheter for alle, avslutter hun.

Les også: Ser ikke på innvandrerbakgrunn i mangfoldsregnskap: - Like viktig som kjønnsmangfoldet

Vil lokke byråmødre opp karrierestigen: - Ambisjonene hos mange synker når de får barn