Schibsted sliper sparekniven og holder igjen på ansettelser: - Kan vi unngå det, så unngår vi det

- Jeg frykter det skal komme kutt i bemanningen i Schibsted, men jeg håper og tror det ikke skal komme kutt i VG, sier tillitsvalgt.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian  Hauger
Tobias Fredø Journalist
Knut Kristian  Hauger
Dag Robert Jerijervi Journalist

Det går mot tøffere tider i Norges største mediekonsern etter at selskapet la frem et driftsresultat på 351 millioner kroner for årets tre første kvartaler i år. Det er en halvering av tilsvarende overskudd i fjor, og dermed må Schibsted-topp Kristin Skogen Lund, finansdirektør Ragnar Kårhus og mediesjefen Siv Juvik Tveitnes frem med sparekniven. Mediekonsernet anslår besparelsene så langt vil gi en helårseffekt på 200 millioner kroner.

- I år så har det handlet om redusert aktivitet og at vi har dratt ned på enkelte satsinger. Det er også snakk om reduksjon i overtid og reiser, også er det en reduksjon av interne arrangementer, sier Skogen Lund til Kampanje.

- Er det fare for at disse kostnadskuttene vil gå utover produktet og innholdet?

- Vi fortsetter satsingen på Podme som er viktig inn i abonnementssatsingen vår. Det gjelder å finne den gode balansegangen og de kostnadene som smerter minst og ødelegger minst på kvalitet og langsiktig vekst. Vi må passe på at vi beholder kvalitet, kjernen og at vi forsvarer våre sterke markedsposisjoner, sier Skogen Lund.

I tillegg blir mediekonsernet mer tilbakeholdne hva gjelder nyansettelser og mediehuset vil heller ikke umiddelbart gå ut erstatte folk som slutter, understreker mediesjefen Siv Juvik Tveitnes.

- Kan vi unngå det, så unngår vi det. Vi holder tilbake på årsverk og er ikke like raske med å ansette igjen. Vi tar ned aktivitetsnivået og tar litt ned på ambisjonsnivået på noen nye satsinger, sier Tveitnes.

- Det blir ingen nye stjernesigneringer på podkast nå?

- Det vet jeg ikke. Kommer det noen så får vi vurdere det, men vi har ikke noe på blokka akkurat nå, sier Tveitnes.

Les også: Schibsted-sjefen har kuttet 200 millioner i mediehusene - åpner for større grep i papirvirksomheten

Frykter kutt i Schibsted-bemanningen

Signalene fra ledelsen får blandet mottagelse blant mediekonsernets tillitsvalgte. Klubbleder Jørgen Braastad i VG opplever at mange av kuttene Kristin Skogen Lund snakker om ikke rammer redaksjonen direkte, men han er likevel bekymret.

- Jeg frykter det skal komme kutt i bemanningen i Schibsted, men jeg håper og tror det ikke skal komme kutt i VG, sier han.

Han sier han er opptatt av at selskapet «i størst mulig grad verner om kjernevirksomheten og journalistikken».

- Opplever du at VG klarer å ivareta sine journalistiske ambisjoner under dette kostnadsfokuset?

- Mitt inntrykk er at vi delvis klarer det, men at vi står i en hard prioritering.

- Er det lurt å holde tilbake på ansettelsene?

- Jeg har forståelse for at man ønsker å signalisere dette. Schibsted News Media er en svær organisasjon med ulike behov. Jeg har forståelse for at man i deler av organisasjonen må se på ressursene når det er snakk om nyrekrutteringer.

For mediehuset VG kunne Schibsted i dag legge frem tall som viste at omsetningen økte med fire prosent til 512 millioner kroner for årets tredjekvartal, men veksten er nå langt svakere enn forrige kvartal (+13%).

Her kan du se alle tallene til Schibsted News Media tredje kvartal. Alle tall i MNOK.Vil bremse kostnadsveksten

News Media 2022 2021 Endring i prosent
Omsetning 1,835 1,842 - 0
Driftskostnader 1,734 1,596 + 9
Driftsresultat 101 246 - 59

 

- Klar over de store kostnadsutfordringene

Klubbleder i Aftenposten, Kristjan Molstad, har litt mer is i magen og legger til at han ikke er sjokkert over det som kom frem i forbindelse med Schibsted kvartalsresultat i dag.

- Vi har sett konturene, og vi har vært veldig klar over de store kostnadsutfordringene, særlig på strøm og papir, og de har vi visst om ganske lenge. Dette har ikke blitt verre enn vi fryktet, men heller ikke bedre, sier han.

- Frykter dere at det kan ende med kutt i bemanningen?

- Nei, faktisk ikke. Vi har jobbet knallhardt med kostnadene, og med den policyen vi kjører nå, hvor vi har tatt høyde for at det ikke blir noe vesentlig bedre neste år, så er det ingenting som tyder på at vi havner i en situasjon med nedbemanning, sier han.

For abonnementsavisene var det en nedgang i omsetning på to prosent noe som tilsvarer et inntektsfall på 14 millioner kroner og mediedivisjonen tjente samlet sett over 100 millioner kroner bare i tredjekvartal isolert.

- Det handler ikke om at vi ikke tjener penger, men om de største negative faktorene som nå er eksterne kostnader som vi ikke får gjort så mye med. Klarer vi å rigge oss for de, så er det ikke slik at vi står overfor noen nedbemanning i nær fremtid. 

Ingen planer om bemanningsreduksjoner

Selv om det skal mye til før Schibsted ansetter igjen, avviser Schibsted-toppene at det er snakk om «full ansettelsesstopp».

- Er dere et skritt nærmere en bemanningsreduksjon?

- Vi har startet jobben med å justere kostnadene allerede, og jobber nå videre med å se over kostnadsbilde for neste år, men det er for tidlig å gå inn på ulike tiltak. Det kommer til å handle mye om hele verdikjeden på print, også kommer det til å handle om å se på om det er deler av organisasjonen som vi kan effektivisere, men dette er noe vi står midt oppe i og ikke noe vi kan si mer om i dag, sier Siv Juvik Tveitnes.

- Er det i dag snakk om å kutte i bemanning?

- Nei. det er ingen konkrete planer om det hittil, men vi kan samtidig ikke utelukke det. Arbeidet med å se på kostnadene våre pågår for fullt.  

Selv om Schibsted-ledelsen allerede har funnet 200 millioner kroner i kostnadsbesparelser bare i år, spises mye av dette altfor fort opp igjen gjennom økte papirpriser og dyrere strøm. Nå leter Schibsted-toppene med lys og lykte etter nye kostnadsbesparelser, og det er spesielt papirvirksomheten man retter blikket sitt mot. Schibsted-sjefen sier flyttingen av trykkeriet til Vestby og mulige «strukturelle endringer» på distribusjonssiden kan være med på å dempe på kostnadstrykket.

- I dag har vi en ganske raus ordning der vi distribuerer aviser i veldig stor utstrekning. Noe av det kan bli erstattet av post i butikk og andre løsninger. Kanskje kan vi ikke ha et like generøst tilbud lenger, men dette er bare et eksempel på en strukturell løsning sier Skogen Lund.  

Nå ryker inntjeningsmålene i avisene

Schibsted News Media, som blant annet huser VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet, slo av 59 prosent - tilsvarende 145 millioner kroner - på driftsresultatet i tredjekvartal og marginen er nå på fattige fem prosent. Langt unna målet på 10-12 prosent. Konsernsjef Skogen Lund erkjenner at Schibsteds nyhetsmedier ikke når dette målet i år og heller ikke i 2023 vil Schibsted nå dette målet.

- Hvor tøft er det å gi opp det målet?

- Det er ikke noe ålreit det. Men det er en del eksterne faktorer med dobling av papirprisen og økte energikostnader. Vi så en tendens til at prisene ville øke, men jeg skal innrømme at vi ved starten av året dels ikke trodde det ville øke så kraftig. Vi trodde heller ikke at det ville holde seg så lenge, sier Skogen Lund.

Hun sier målet om å komme opp i en margin på 10-12 prosent fortsatt står seg, og at planen er å komme tilbake dit i 2024.

- Vi har valgt å stå ved visse satsinger som Podme som koster en del, men vi har valgt å gjøre det og da ser vi at med de andre kostnadsøkningene klarer vi å opprettholde det marginbildet på kort sikt. Men nå gjør vi tilpasninger og vil komme tilbake dit.

- Det er fortsatt målet?

- Ja, absolutt.

Schibsted-aksjen gikk ned med rundt to prosent på børsen i dag, og selskapet har nå en markedsverdi på rundt 37 milliarder kroner.

Schibsted sliper sparekniven og holder igjen på ansettelser: - Kan vi unngå det, så unngår vi det